[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

LEGISLATIVA ŠKOLY
základní charakteristika

Systém Legislativa školy obsahuje kompletní soubor právních předpisů platných pro školství, publikovaných ve Sbírce zákonů, Věstníku MŠMT, Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku a ostatních registrovaných médiích. V systému jsou k dispozici plná znění předpisů, aktuálně vždy k zvolenému datu. Legislativa je v systému softwarově propojena více než 450 000 softwarovými vazbami, které umožní jakoukoli citaci získat okamžitě bez dalšího hledání, podrobnější informace o legislativním obsahu.

Legislativu školy

lze používat v grafickém prostředí Windows, pro Windows 95 až 98 a NT doporučujeme používat verzi Legislativa školy 5, pro Windows 2000, XP, Vista a vyšší verze Windows doporučujeme používat verzi 6. Volba verze se provádí při instalaci z distribučního disku CD. Víceuživatelské verze lze používat v sítích Novell, Windows apod. Intranetové verze doplněné bránou INTRAGATE lze používat v prostředí lokání intranetové sítě postavené na bázi Windows NT, 2000, XP, Vista nebo vyšších verzí Windows.

Hlavní charakteristiky Legislativy školy

 • rychle najdete potřebnou informaci
 • přehledné řazení předpisů a jejich novel
 • tlačítka "ZMĚNY" pro přístup k paragrafům změněným novelou u novelizovaných předpisů
 • podbarvení změn a dohledání první změny v úplných zněních novelizovaných předpisů
 • rychlé a přehledné vyhledávání změn u novelizovaných předpisů
 • rychlé hledání slova, fráze nebo věty ve všech předpisech a rejstřících
 • přehledné rejstříky předpisů
 • jednoduché ovládání
 • příbuzné ovládání v prostředí Windows, Internetu a Intranetu
 • minimální nároky na technické prostředky
 • stejná databáze pro Windows a Intranet
 • neomezená záruka na software
 • automatické aktualizace po Internetu nebo pravidelné čtvrtletní aktualizace
 • zdarma průběžné informace o změnách v předpisech a metodice prostřednictvím e-mail
 • pro odběratele pravidelných aktualizací zdarma přístup k internetové verzi

Legislativa školy je určena pro

 • ředitele škol a školských zařízení
 • hospodářské pracovníky škol
 • ekonomy a účetní škol
 • učitele a pedagogické pracovníky
Po zakoupení vám systém pravidelně aktualizujeme jednou za 3 měsíce.

Legislativa školy vám přináší

nové možnosti při studiu školské, sociální, pracovně právní, daňové, hospodářské a účetní legislativy. Legislativa školy je knihou legislativy, která je vždy kompletní a aktuální. Najdete v ní vždy úplná, poslední platná znění všech aktuálních právních předpisů, které potřebujete pro vaši práci, publikovaných ve Sbírce zákonů, Věstníku MŠMT, Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku a jiných obecně platných médií tohoto charakteru.

Aktualizace

mohou být průběžné a automatické po Internetu nebo jednou za tři měsíce na médiu CD ROM. Aktualizace garantujeme každému, kdo si Legislativu školy koupí a zaregistruje svoji licenci. Aktualizace na médiu probíhají vždy v měsíci únoru, květnu, srpnu a listopadu. Internetová verze se aktualizuje průběžně a je k dispozici na adrese www.legislativaskoly.cz

Citace a odkazy na zákony, paragrafy a články předpisů

jsou softwarově propojeny tak, že k vyhledání citace stačí kliknout myší na odkaz a k návratu využít tlačítko "Zpět". Legislativa školy obsahuje více než 300 000 softwarových vazeb na citace a odkazy.

Jestliže nevíte kde hledat slovo nebo frázi

máte k dispozici rychlé hledání, které během několika vteřin vyhledá předpisy, ve kterých se o vašem problému hovoří.

Vlastní poznámky

můžete psát ke všem předpisům a trvale je ukládat na disk. Vracíte-li se k předpisu s poznámkou, můžete ji dále doplnit nebo jenom číst.

Záložky

můžete použít stejně jako v tištěné knize a založit je k předpisům, ke kterým se opakovaně vracíte.

Tisk, kopírování a export předpisů

umožní zpracování celého předpisu nebo jeho části vaším oblíbeným textovým editorem. Vytisknout si můžete úplné znění předpisu k vámi zvolenému datu, jednotlivé paragrafy nebo pouze označené bloky textu.