[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Pracovně právní poradce

Právní předpisy doplněné do aktualizace k 1.5.2013

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 44/2013 Sb.
1. 4.2013 - 31.12.2014

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 44/2013 Sb.
1. 4.2013 - 31.12.2014

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 99/2013 Sb.
25. 4.2013 - 31.12.2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Sdělení č. 92/2013 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
10. 4.2013 - v platnosti
Sdělení č. 85/2013 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
5. 4.2013 - v platnosti
Sdělení č. 16/2013 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
22. 1.2013 - v platnosti

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Sdělení č. 88/2013 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
10. 4.2013 - v platnosti

DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

Vyhláška č. 40/2013 Sb., o náležitostech nabídky pojištění důchodu
1. 3.2013 - v platnosti

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 48/2013 Sb.
1. 4.2013 - 31.12.2014

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 45/2013 Sb.
1. 8.2013 - v platnosti

ZÁKON O RODINĚ A OCHRANA DĚTÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 103/2013 Sb.
1. 5.2013 - 31.12.2014

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 102/2013 Sb.
1. 5.2013 - 31.12.2014
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 50/2013 Sb.
1. 4.2013 - 30. 4.2013
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 69/2013 Sb.
19. 3.2013 - 31. 3.2013

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 102/2013 Sb.
1. 5.2013 - v platnosti

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 68/2013 Sb.
1. 4.2013 - 31.12.2013
Zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
1. 4.2013 - v platnosti


ZDRAVOTNÍ LEGISLATIVA

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 44/2013 Sb.
1. 4.2013 - 31.12.2014

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 66/2013 Sb.
14. 3.2013 - v platnosti
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb.
1. 4.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
3. 4.2013 - v platnosti

LÉČIVA A PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb.
2. 4.2013 - v platnosti
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 50/2013 Sb.
1. 4.2013 - 1. 4.2013

NÁVYKOVÉ LÁTKY

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 50/2013 Sb.
1. 4.2013 - v platnosti

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

Vyhláška č. 2/2013 Sb. o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
7. 1.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
11. 3.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 72/2013 Sb.
1. 4.2013 - v platnosti