[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE
rozšiřující moduly

Právní oblasti

Po nainstalování modulů do společného adresáře s Účetním poradcem vznikne jeden celek a propojí se vazby mezi předpisy.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

 • LEGISLATIVA
 • PŘEHLEDY
  • Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených (převzatých) Českou republikou - abecední řazení.
  • Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených (převzatých) Českou republikou - řazení podle data vzniku.
  • Přehled pokynů FMF a MF pro uplatňování úlev podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění (včetně jejich aplikace) - abecední řazení.
  • Přehled pokynů FMF a MF pro uplatňování úlev podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění (včetně jejich aplikace) - řazení podle data vzniku.
  • Přehled platných smluv včetně uplatnění úlev - abecední řazení.
  • Vznik stálé provozovny u stavebních a montážních prací - abecední řazení.
  • Přehled modifikovaných sazeb pro zdaňování ÚROKŮ dle smluv o zamezení dvojího zdanění - abecední řazení.
  • Přehled modifikovaných sazeb pro zdaňování LICENČNÍCH POPLATKŮ dle smluv o zamezení dvojího zdanění - ABECEDNÍ ŘAZENÍ
  • Přehled modifikovaných sazeb pro zdaňování NÁJEMNÉHO U MOVITÝCH VĚCÍ (LICENČNÍ POPLATKY - příjmy za užití nebo práva na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení) dle smluv o zamezení dvojího zdanění - ABECEDNÍ ŘAZENÍ
  • Přehled modifikovaných sazeb pro zdaňování DIVIDEND dle smluv o zamezení dvojího zdanění - ABECEDNÍ ŘAZENÍ
  • Vznik stálé provozovny z titulu kontraktu na poskytování SLUŽEB dle smluv o zamezení dvojího zdanění - ABECEDNÍ ŘAZENÍ
 • METODIKA
  • Manuál - Příjmy rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí
  • Manuál - Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s KLDR, stav k 1.1.2006
  • Manuál - Nová smlouva se Srbskem a Černou Horou, stav k 1.1.2006
  • Manuál - Zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí, stav k 1.1.2006
  • Manuál - Smlouva o ZDZ s Moldavskem včetně protokolu, stav k 1. 1.2006
  • Manuál - Smlouva o ZDZ s Norskem, stav k 1. 1.2006
  • Manuál - Smlouva o ZDZ s Francií, stav k 1. 1.2006
  • Smlouva se Slovenskem o zamezení dvojího zdanění
  • Manuál k zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí, stav k 1.3.2005
  • Manuál k zamezení dvojího zdanění, stav k 1.7.2004
  • Manuál k zamezení dvojího zdanění - rozbor smlouvy
  • Manuál ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem
  • Výklady k dotazům
Pracovně právní poradce


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Zdravotní legislativa