[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE PROFESIONÁL


ÚČETNÍ PORADCE

METODIKA/PRAKTIKUM

 • Sociální pojištění - údaje platné pro rok 2013 a rok 2014
 • Zdravotní pojištění - údaje platné pro rok 2013 a rok 2014
 • Sazby daně z příjmů fyzických osob, chronologický přehled
 • Sazby daně z příjmů právnických osob, chronologický přehled
 • Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období podávat i písemně

METODIKA/VÝKLADY K DOTAZŮM

 • Výklady k dotazům doplněné od 1.11.2013 do 31.1.2014

METODIKA/MANUÁLY

 • (2013) Účetní závěrka podnikatelů 2013
 • (2013) Smluvní právo v novém občanském zákoníku
 • (2014) Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled 2014
 • (2014) Změny v sociálním pojištění od 1.1.2014

METODIKA/INFORMACE MF A GFŘ

 • Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, Č.j.: 45965/13/7001-11001-806324
 • Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení, ve znění Dodatku č.j. 55366/13/7001-21002-012287
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. §56 a §56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j. 58463/13/7001-21000-101206
 • Informace k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z nemovitých věcí v roce 2014, informace o změnách od 1.1.2014
 • Informace GFŘ ze dne 11. 12. 2013 k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p. (dále jen "DŘ")
 • Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014
 • Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle §101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen "ZDPH") pro rok 2014, č.j.: 4040/14/7001-21002-012287

METODIKA/KOORDINAČNÍ VÝBOR

 • Ručení za nespolehlivého plátce
 • Uplatnění DPH u komoditních Futures
 • DPH režim služeb souvisejících s pojištěním nebo zajištěním poskytovaných osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění
 • K §56 a §56a zákona o DPH ve znění účinném od 1. ledna 2014
 • Zdanění soustavné činnosti po 1. 1.2014

METODIKA/DOPORUČENÝ ÚČTOVÝ ROZVRH

 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2014

 • Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 – d. kalendář 2014

METODIKA/REJSTŘÍK POJMŮ

 • Honoráře,
 • Dohoda,
 • Jednotná klasifikace,
 • Sociální pojištění,
 • Technické zhodnocení,

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zákonného opatření Senátu č. 344b/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zákonného opatření Senátu č. 344a/2013 Sb.
1.12.2013 - 31.12.2013
Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
publikováno v prosinci 2013
Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. §56 a §56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j. 58463/13/7001-21000-101206
publikováno v prosinci 2013
Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle §101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen "ZDPH") pro rok 2014, č.j.: 4040/14/7001-21002-012287
publikováno v lednu 2014

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. a ve znění zák. opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 1. 1.2014
Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu,č.j.: 45965/13/7001-11001-806324
publikováno v listopadu 2013
Sdělení k §19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, č.j.: MF-69513/2013/15
1. 7.2013 - v platnosti
Pokyn GFŘ D-16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, č.j.: 61 009/13-3120-010440
7. 1.2014 - v platnosti

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (DAŇ Z NEMOVITOSTÍ)

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Daň z nemovitých věcí v roce 2014, informace o změnách od 1.1.2014
publikováno v lednu 2014

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
1. 1.2014 - v platnosti
Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
publikováno v prosinci 2013
Informace k dani z nabytí nemovitých věcí
publikováno v prosinci 2013

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
publikováno v prosinci 2013

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonného opatření Senátu č. č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

EKOLOGICKÉ DANĚ

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá šestá, Daň z pevných paliv, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá sedmá, Daň z elektřiny ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

ZÁKON O REZERVÁCH

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. a ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 1. 1.2014

DAŇOVÝ ŘÁD

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákonného opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., novelizováno zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 1. 1.2014
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014
1. 1.2014 - v platnosti
Informace GFŘ ze dne 11. 12. 2013 k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p. (dále jen "DŘ")
publikováno v prosinci 2013
Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014
publikováno v lednu 2014

FINANČNÍ ORGÁNY A KONTROLA

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014

OBECNÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 467/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 468/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 469/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 470/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 471/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE, PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 467/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele), ve znění č.j. 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO BANKY A FIN. INSTITUCE, POJIŠŤOVNY

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 468/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 469/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 470/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce"), ve znění č.j. 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny"), č.j. 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny"), č.j.: 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO NEPODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 471/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání"), ve znění č.j. 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 472/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 473a/2013 Sb.
1. 1.2015 - v platnosti
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v.z. vyhlášky č. 473/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění č.j. 123342/2013/28
1. 1.2014 - v platnosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014

CESTOVNÍ NÁHRADY

Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
1. 1.2014 - v platnosti

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

ZÁKONÍK PRÁCE

Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
1. 1.2014 - v platnosti
Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
23.12.2013 - v platnosti
Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
9. 1.2014 - v platnosti

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení č. 365/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení č. 368/2012 Sb.
1. 1.2013 - 31.12.2013

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
1. 1.2014 - v platnosti

INSOLVENČNÍ ZÁKON

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 397/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 398/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
1. 1.2014 - v platnosti

LOTERIE A JINÉ HRY

Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení §2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., č.j. MF-85947/2013/39-3903
10.12.2013 - v platnosti

POLITICKÉ STRANY

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - 30. 6.2014
Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení §2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. č.j. MF-85947/2013/39-3903
10.12.2013 - v platnosti

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
1. 1.2014 - v platnosti

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 456/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

KONCESNÍ ZÁKON

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení č. 456/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnostiSMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

METODIKA

 • Manuál - Smlouva s Panamou
 • Manuál - Protokol ke smlouvě se Švýcarskem
 • Manuál - Příjmy fyzických osob ze zahraničí, daňové přiznání 2013

SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Smlouva č. 91/2013 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
25. 2.2013 - v platnosti
Smlouva č. 281/1996 Sb. mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění doplnění Sdělením a Protokolem ke smlouvě č. 99/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Protokol č. 99/2013 Sb.m.s., který upravuje smlouvu mezi vládou české republiky a švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
1. 1.2014 - v platnosti

VÝMĚNA INFORMACÍ A PŘÍJMY Z ÚSPOR

Úmluva č. 2/2014 Sb.m.s. o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
1. 2.2014 - v platnosti
Dohoda č. 90/2013 Sb.m.s. mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
20. 9.2013 - v platnostiKAPITÁLOVÝ TRH

BANKY A INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
1. 1.2014 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2013 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
1. 1.2014 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2013 o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
1. 1.2014 - v platnosti
Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve zn. NV č. 11/2014 Sb.
1. 2.2014 - v platnosti

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. ledna 2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu
21. 1.2014 - v platnosti

POJIŠŤOVNICTVÍ

Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. ledna 2014 k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny
23. 1.2014 - v platnosti