[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE STANDARD
metodika a právní oblasti

Podrobný obsah systému

Do seznamu se promítá aktuální stav obsahu systému z internetové verze umístěné na adrese www.ucetniporadce.cz. Po kliknutí na položku seznamu se propojíte na aktuální přehled předpisů do internetové verze Účetního poradce.

Metodika

Rozsah metodiky je shodný u všech verzí Účetního poradce, viz obsah metodiky.

Účetní legislativa

Daňová legislativa

Pojištění zdravotní a sociální

Obchodní a hospodářské předpisy

Obecně platné předpisy