[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Účetní & daňová judikatura

Doplněno k 1.2.2014

Judikatura Nejvyššího soudu

  • Účetnictví: věrohodnost údajů v inventurních soupisech
  • Účetnictví: odpovědnost účetní za nesprávné uplatnění sazby DPH
  • Daně: náhrada škody způsobené nezákonnými rozhodnutími správců daně
  • Pracovní vztahy: seznámení zaměstnance s předpisy a jeho odpovědnost za škodu