[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE
dodávky systému a cenové podmínky

Užívání systému Účetní poradce se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu uživatelů, viz následující tabulka (licenci M1 lze instalovat pouze na jeden počítač a nepracuje v síti; licenci M2 lze instalovat nejvýše na dva počítače nebo do místní sítě dvou počítačů; licenci M5 lze instalovat do sítě pro 5 uživatelů nebo na 5 samostatných počítačů; licenci M10 lze instalovat do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 samostatných počítačů; licenci M15 lze instalovat do sítě pro 15 uživatelů nebo na 15 samostatných počítačů atd.)
Licence M1 M2 M5 M10 M15 vyšší
licence
UP standard 9 376 Koupit 14 008 Koupit 18 588 Koupit 32 424 Koupit 47 192 Koupit á 3 076*)
UP standard pro Intranet - - 23 576 Koupit 42 380 Koupit 59 632 Koupit á 3 572*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 054 Koupit 1 492 Koupit 1 966 Koupit 3 355 Koupit 4 810 Koupit á 307*)
UP profesional 14 452 Koupit 21 608 Koupit 28 792 Koupit 50 264 Koupit 73 176 Koupit á 4 744*)
UP profesionál pro Intranet - - 33 732 Koupit 60 196 Koupit 85 572 Koupit á 6 032*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 561 Koupit 2 269 Koupit 2 983 Koupit 5 116 Koupit 7 420 Koupit á 475*)
UP profesional EU 16 484 Koupit 24 412 Koupit 32 604 Koupit 56 604 Koupit 82 320 Koupit á 5 468*)
UP profesionál EU pro Intranet - - 38 316 Koupit 67 916 Koupit 96 384 Koupit á 6 756*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 2 250 Koupit 3 300 Koupit 4 400 Koupit 7 500 Koupit 10 850 Koupit á 850*)
UP TOP 27 840 Koupit 41 636 Koupit 55 432 Koupit 96 840 Koupit 138 220 Koupit á 8 032*)
UP TOP pro Intranet - - 65 236 Koupit 116 208 Koupit 161 904 Koupit á 11 740*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 3 150 Koupit 4 550 Koupit 6 050 Koupit 10 350 Koupit 14 650 Koupit á 1 200*)
Mezinárodní reg.
účetnictví a daní
4 340 Koupit 6 485 Koupit 8 655 Koupit 15 130 Koupit 22 040 Koupit á 1 450*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 100 Koupit 1 660 Koupit 2 180 Koupit 3 800 Koupit 5 540 Koupit á 380*)
Účetní &daňová judikatura 4 205 Koupit 6 250 Koupit 8 270 Koupit 14 340 Koupit 20 915 Koupit á 1 360*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 380 Koupit 2 000 Koupit 2 580 Koupit 4 400 Koupit 6 360 Koupit á 440*)
Kapitálový trh 3 164 Koupit 4 860 Koupit 6 464 Koupit 11 292 Koupit 16 420 Koupit á 1 088*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 678 Koupit 987 Koupit 1 290 Koupit 2 271 Koupit 3 288 Koupit á 240*)
Zamezení dvojího zdanění 3 196 Koupit 4 860 Koupit 6 464 Koupit 11 292 Koupit 16 420 Koupit á 1 088*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 678 Koupit 987 Koupit 1 290 Koupit 2 271 Koupit 3 288 Koupit á 240*)
Majetek a cenové předpisy 3 196 Koupit 4 860 Koupit 6 464 Koupit 11 292 Koupit 16 420 Koupit á 1 088*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 678 Koupit 987 Koupit 1 290 Koupit 2 271 Koupit 3 288 Koupit á 240*)
Automobilová doprava 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 600 Koupit 850 Koupit 1 097 Koupit 1 894 Koupit 2 595 Koupit á 192*)
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
3 274 Koupit 4 922 Koupit 6 560 Koupit 10 780 Koupit 14 652 Koupit á 1 162*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 760 Koupit 1 089 Koupit 1 418 Koupit 2 262 Koupit 3 034 Koupit á 232*)
Pracovně právní předpisy 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 555 Koupit 781 Koupit 1 006 Koupit 1 540 Koupit 2 458 Koupit á 179*)
Mzdové předpisy 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 555 Koupit 781 Koupit 1 006 Koupit 1 540 Koupit 2 458 Koupit á 179*)
Mzdové předpisy pro
příspěvkové org.
2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 555 Koupit 781 Koupit 1 006 Koupit 1 540 Koupit 2 458 Koupit á 179*)
Sociální zákony a vyhlášky 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 601 Koupit 850 Koupit 1 097 Koupit 1 894 Koupit 2 595 Koupit á 192*)
Zdravotní legislativa 4 493 Koupit 6 728 Koupit 8 974 Koupit 11 616 Koupit 23 164 Koupit á 1 554*)
Zdravotní legislativa pro Intranet - - 11 797 Koupit 17 260 Koupit 31 631 Koupit -
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 004 Koupit 1 452 Koupit 1 899 Koupit 2 429 Koupit 4 848 Koupit á 315*)
Celní zákon 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 601 Koupit 850 Koupit 1 097 Koupit 1 894 Koupit 2 595 Koupit á 192*)
Školské zákony a vyhlášky 2 483 Koupit 3 725 Koupit 4 967 Koupit 8 410 Koupit 12 440 Koupit á 960*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 601 Koupit 850 Koupit 1 097 Koupit 1 894 Koupit 2 595 Koupit á 192*)
Pracovně právní poradce 7 136 Koupit 10 724 Koupit 14 280 Koupit 25 004 Koupit 36 440 Koupit á 2 371*)
Pracovně právní poradce
pro Intranet
- - 17 102 Koupit 30 648 Koupit 44 785 Koupit -
Aktualizace 1x za čtvrt roku 819 Koupit 1 177 Koupit 1 533 Koupit 2 606 Koupit 3 750 Koupit á 238*)
Demonstrační verze zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vysvětlivky: *) Cena za každého dalšího uživatele nad M15

Uvedené ceny jsou bez DPH, u aktualizací neobsahují expediční náklady ve výši 60 Kč/zásilka.

Obsah košíku

Název produktu Obj.kód Cena DPH
Účetní poradce TOP (aktualizace licence M1) UTA01 3150 Kč 20 % Odebrat z kosiku
Celková cena bez DPH:3150 Kč
Celková cena s DPH:3780 Kč