[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]
[Ucetni poradce LOGO]

Účetní poradce

 • Výjimečné vlastnosti a funkce Účetního poradce dnes používá každý jeho uživatel s naprostou samozřejmostí. Nejvýznamější vlastnosti najdete v bulletinu INFO ÚP>>>
 • Pravidelné aktualizace, spolehlivost, vysoká kvalita, tradice, odborné zázemí, nadstandardní služby, to vše je u Účetního poradce samozřejmostí. Vždy pro Vás chceme udělat ještě více než dříve a zvýšit užitnou hodnotu Vašeho Účetního poradce. V Účetním poradci najdete metodiku, právní předpisy, příklady z praxe, účtové rozvrhy, tématické manuály a judikáty, to vše z dílny Metodické sekce Svazu účetních, více >>>
 • Uživatel Účetního poradce se nemusí starat o aktuálnost obsahu, systém se automaticky aktualizuje po Internetu, více >>>
 • IntraGate 32 i 64-bit pro W8 servery je na distribučním CD více >>>
[Legislativa skoly LOGO]

Legislativa školy

 • Výjimečné vlastnosti a funkce Legislativy školy dnes používá každý jeho uživatel s naprostou samozřejmostí. Popis nejvýznamějších vlastností najdete více >>>
 • Legislativa školy obsahuje kompletní soubor právních předpisů platných pro školství, publikovaných ve Sbírce zákonů, Věstníku MŠMT a jiných médiích. Kromě základních právních norem obsahuje také obecné, obchodní, daňové, účetní, pracovně právní, mzdové, sociální, zdravotní právo a další oblasti, více >>>
 • Každý uživatel programu Legislativa školy má k dispozici automatické aktualizace po Internetu a navíc celý komplex dalších služeb zdarma, více >>>
 • Internetová verze je on-line k dispozici na adrese www.legislativaskoly.cz.

[Systém agend pro školy LOGO]

SAS

 • 50. pracovní seminář Systém agend pro školy SAS se uskuteční v úterý 20. 9. 2016 v Praze a ve čtvrtek 22. 9. 2016 v Brně. Program semináře naleznete zde, přihláška je tady.
 • Nové stránky systému SAS: sas.mp-soft.cz.
 • Seznámení se systémem SAS
  - podrobnější informace získáte na této stránce.
 • Aktualizace modulů a Internetové aplikace a dlaší důležité informace naleznete na nových stránkách technické podpory.
 • Centrum zákaznické podpory SAS
  Všechny dotazy týkající se provozu systému SAS (mimo dotazů ohledně distribuce, fakturace apod.) směrujte, prosím, na toto Centrum zákaznické podpory SAS (tel. 724 418 153, e-mail: sas-konzultace@mp-soft.cz).

[ON-Line]
[Účetní poradce]
[Legislativa školy]
[Aktualizace SAS]
[Partneři]
[Hotel U Růže]
[Bejčkův mlýn]
[SPHERE CARD]