[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Automatické aktualizace Legislativy školy

Každý uživatel se standardním připojením do sítě Internet nyní může využívat průběžných automatických aktualizací Legislativy školy a má stejné výhody jako dosud měli pouze uživatelé internetové verze. Legislativa školy v jeho počítači bude neustále aktuální. Popis instalace, ovládání a výklad častých dotazů najdete v technickém popisu automatických aktualizaceí po Internetu.
Podpora automatických aktualizací po Internetu u jednouživatelských licencí se standardně instaluje z CD Legislativy školy. Novinkou je podpora automatických aktualizací pro síťové instalace Legislativy školy a intranetových verzí. Více informací o programovém vybavení pro automatické aktualizace najdete v bulletinu INFO Legislativa školy 4/2007 nebo v technickém popisu aplikace automatických aktualizaceí po Internetu.

Služby pro každého uživatele

[Legislativa skoly LOGO] Legislativa školy má více jak tisíc dlouholetých uživatelů, pro které se neustále snažíme zdokonalovat nejenom software a obsah, ale i související služby. Výrobce programu Legislativa školy, softwarová společnost MP-Soft, a.s. Brno, poskytuje každému uživateli, kromě pravidelných aktualizací na médiu, celý komplex dalších služeb. Uživatel, který pravidelně čtvrtletně odebírá aktualizace Legislativy školy na médiu, má doplňkové služby zdarma. Kliknutím ZDE, získáte podrobnosti o doplňkových službách.

Internetová verze Legislativy školy

Internetová verze Legislativy školy je k dispozici na adrese www.legislativaskoly.cz.
Přístup k internetové verzi je na základě čísla kreditu, které odběratelé aktualizací šířených na médiu obdrželi zdarma, ostatní uživatelé si je mohou elektronicky objednat přímo na uvedené adrese.