[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

LEGISLATIVA ŠKOLY
právní obsah systému

Předpisy pro školy všech stupňů a školní zařízení

Věstník MŠMT

Pracovně právní předpisy

Obecné mzdové předpisy

Mzdové předpisy pro příspěvkové organizace a veřejnou správu

Pojištění zdravotní a sociální

Sociální zákony a vyhlášky

Účetní legislativa

Daňová legislativa

Obchodní a hospodářské předpisy

Obecně platné předpisy

Zdravotní legislativa

Organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění

Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek

Zdravotní péče

Pracovníci ve zdravotnictví

Ostatní předpisy související se zdravotnictvím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všeobecné předpisy

Specializované předpisy

Doplněno

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003