[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Legislativa školy

Služby pro každého uživatele

Legislativa školy má tisíce dlouholetých uživatelů, pro které se neustále snažíme zdokonalovat nejenom software a obsah, ale i související služby. Výrobce programu Legislativa školy, softwarová společnost MP-Soft, a.s. Brno, poskytuje každému uživateli, kromě automatických aktualizací po internetu nebo pravidelných aktualizací na médiu, celý komplex dalších služeb. Uživatel, který odebírá aktualizace na médiu nebo má předplatné automatických aktualizací po internetu, má služby uvedené v tomto článku zdarma.


Automatické aktualizacé po Internetu

Automatické aktualizacé po Internetu může využít každý uživatel Legislativy školy se standardním připojením do sítě Internet. Uživatel Legislativy školy má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Legislativy školy byla stejně aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních předpisech na straně internetové verze Legislativy školy, tato změna se promítne se zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující na svém počítače je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Touto technologií lze aktualizovat metodiku, právní předpisy v plném rozsahu bez omezení, ale také potřebné programové vybavení. Každý uživatel se nyní může sám rozhodnout, zda bude i nadále využívat současný systém aktualizací šířených na médiu CD ROM nebo si nainstaluje podporu automatických aktualizací z internetové verze.

Internetová verze Legislativy školy

Internetová verze Legislativy školy je k dispozici 24 hodin denně na internetové adrese www.legislativaskoly.cz. Každý odběratel pravidelných čtvrtletních aktualizací na médiu má svůj vlastní jedinečný přístupový kód, kterým může autorizovat přístup do internetové verze v rozsahu licence, kterou odebírá na médiu.
Přístup do internetové verze není prakticky omezen počtem shlédnutých stránek nebo objemem přenesených dat. V mezidobí pravidelných aktualizací na médiu se internetová verze Legislativy školy průběžně aktualizuje, v souladu s vývojem legislativy.

Informace o změnách a novinkách v legislativě

Jakmile se provede doplnění nových předpisů do internetové verze Legislativy školy, informujeme o změnách uživatele prostřednictvím e-mail. Zpráva obsahuje seznam nových nebo změněných předpisů s uvedením přesného názvu a účinnosti. Přímo ve zprávě lze kliknout na prvním slově z názvu a získat úplné znění nového nebo novelizovaného předpisu bez nutnosti autorizovat přístup do internetové verze. Takto získaná úplná znění obsahují informace o změnách (pokud se jedná o novelizované předpisy), není možné se z nich propojit do dalších odkazů a využívat plnotextové hledání. Platnost odkazů na úplná znění je časově omezená, obvykle na 10 až 15 dnů od dne rozeslání zprávy.
Seznam nových předpisů se posílá na adresy e-mail, které si uživatelé mohou sami registrovat na www.mp-soft.cz, v sekci Legislativa školy, pod položkou "Aktualizace ke stažení" nebo přímo z Legislativy školy kliknutím na tlačítko "Data" (nejvíce vpravo v nástrojové liště programu). Ti, kteří registraci nezvládnou žádným z uvedených postupů, mohou své adresy zasílat prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonovat na 545176136.

Aktualizace ke stažení

Vybrané předpisy se nabízejí ke stažení do počítače uživatele prostřednictvím sítě Internet. Pokud vyjde předpis nebo soubor předpisů, u kterého je nezbytné, aby jej uživatel měl k dispozici ve svém počítači dříve, než v termínu pravidelné aktualizace na médiu, výrobce Legislativy školy jej umístí na internetový aktualizační server a nabídne ke stažení. Nabídka probíhá prostřednictvím e-mail na známé adresy v době rozeslání zprávy. Uživatel si aktualizační soubor může stáhnout buď automaticky, přímo z programu Legislativa školy (tlačítko "Data" nejvíce vpravo v nástrojové liště programu), nebo ručně z internetové adresy www.mp-soft.cz.

Školení uživatelů

Školení menších skupin uživatelů probíhá v sídle společnosti MP-Soft, s.r.o. v Brně, v termínech uveřejněných v bulletinu Info Legislativa školy nebo na www.mp-soft.cz. Na školení se uživatelé mohou hlásit telefonicky na čísle 545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail na adrese mp-soft@,p-soft.cz.
Pro větší skupiny uživatelů lektorsky zajišťují školení konzultační střediska ve svých zařízeních nebo v prostorách uživatele nebo jiných prostorách.

Individuální instalace a konzultace

Pro uživatele, kteří se dostávají do technických problémů vlivem počítačových virů, technického selhání počítače nebo z jiných důvodů, nabízíme odborné telefonické konzultace vzniklých problémů a připravujeme individuální instalace programu, které lze do počítače uživatele přenést prostým kopírováním. O individuální instalaci může požádat každý uživatel telefonicky na čísle 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail na adrese mp-soft@mp-soft.cz. Individuální konzultace poskytují převážně konzultační střediska Legislativy školy nebo přímo výrobce programu.
Nevýhodou individuálních kopírovaných instalací je narušení kontinuity automatické instalace aktualizací ze standardního distribučního disku.