[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADCE
základní charakteristika

SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM, KTERÝM LZE DOPLNIT ÚČETNÍHO PORADCE NEBO POUŽÍVAT ZCELA SAMOSTATNĚ
Systém Pracovně právní poradce obsahuje soubor právních předpisů týkajících se pracovního práva, mzdové předpisy, související obecně platné předpisy, kompletní sociální a zdravotní legislativu.
Systém obsahuje předpisy publikované ve Sbírce zákonů a ostatních registrovaných médiích. Předpisy jsou softwarově propojené mezi sebou více než 150 000 vazbami pro snadné získání citací a odkazů. V systému máte k dispozici plná znění legislativních předpisů, aktuálně vždy k vámi zvolenému datu. Podrobnější informace o legislativním obsahu.

Pracovně právního poradce

můžete používat v prostředí systému DOS, v grafickém prostředí Windows, Windows 95, 98, 2000, NT, XP, Vista a vyšších verzích Windows. Víceuživatelské verze můžete používat v sítích Novell, Windows apod. Po doplnění intranetovou bránou INTRAGATE lze program používat i v prostředí lokání intranetové sítě pod Windows NT.

Hlavní charakteristiky Pracovně právního poradce:

 • rychle najdete potřebnou informaci
 • přehledné řazení předpisů a jejich novel
 • tlačítka "ZMĚNY" pro přístup k paragrafům změněným novelou u novelizovaných předpisů
 • podbarvení změn a dohledání první změny v úplných zněních novelizovaných předpisů
 • rychlé a přehledné vyhledávání změn u novelizovaných předpisů
 • rychlé hledání slova, fráze nebo věty ve všech předpisech a rejstřících
 • funkce pro zjištění odkazů z předpisu a na předpis
 • funkce pro zjištění vývoje paragrafu nebo článku
 • přehledné rejstříky předpisů
 • výkladový rejstřík ekonomických pojmů
 • jednoduché ovládání
 • příbuzné ovládání v prostředí Windows, Internetu a Intranetu
 • minimální nároky na technické prostředky
 • neomezená záruka na software
 • automatické aktualizace po Internetu nebo pravidelné čtvrtletní aktualizace na médiu
 • zdarma průběžné informace o změnách v předpisech prostřednictvím e-mail
 • pro odběratele pravidelných aktualizací zdarma přístup k internetové verzi v rozsahu užívané licence

Pracovně právní poradce je určen pro:

 • podnikatele, manažery, majitele a ředitele firem
 • personalisty a personální agentury
 • právníky a advokáty
 • pracovníky pracovních úřadů

Automatické aktualizace po Internetu

Automatické aktualizacé po Internetu může využít každý uživatel Pracovně právního poradce se standardním připojením do sítě Internet. Uživatel Pracovně právního poradce má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Pracovně právního poradce byla stejně aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních předpisech na straně internetové verze Pracovně právního poradce, tato změna se promítne se zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující na svém počítače je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Touto technologií lze aktualizovat metodiku, právní předpisy v plném rozsahu bez omezení, ale také potřebné programové vybavení. Každý uživatel se nyní může sám rozhodnout, zda bude i nadále využívat současný systém aktualizací šířených na médiu CD ROM nebo si nainstaluje podporu automatických aktualizací z internetové verze.

Pravidelné aktualizace na médiu

jednou za tři měsíce garantujeme každému, kdo si Pracovně právního poradce koupí a zaregistruje svoji licenci. Aktualizace probíhají vždy v měsíci únoru, květnu, srpnu a listopadu. Internetová verze se aktualizuje průběžně a je k dispozici na adrese www.ucetniporadce.cz V případě rozšíření o další legislativní oblasti (datové moduly), dle aktuální nabídky, se pravidelné aktualizace vztahují i na rozšíření. Podrobnější informace o rozšiřujících modulech naleznete v sekci Rozšiřující moduly.

Citace a odkazy na zákony, paragrafy a články předpisů

jsou softwarově propojeny tak, že k vyhledání citace stačí kliknout myší na odkaz a k návratu využít tlačítko "Zpět". Účetní poradce obsahuje více než 450 000 softwarových vazeb na citace a odkazy.

Jestliže nevíte kde hledat slovo nebo frázi

máte k dispozici rychlé hledání, které během několika vteřin vyhledá předpisy, ve kterých se o vašem problému hovoří.

Vlastní poznámky

můžete psát ke všem předpisům a trvale je ukládat na disk. Vracíte-li se k předpisu s poznámkou, můžete ji dále doplnit nebo jenom číst.

Záložky

můžete použít stejně jako v tištěné knize a založit je k předpisům, ke kterým se opakovaně vracíte.

Tisk, kopírování a export předpisů

umožní zpracování celého předpisu nebo jeho části vaším oblíbeným textovým editorem. Vytisknout si můžete úplné znění předpisu k vámi zvolenému datu, jednotlivé paragrafy nebo pouze označené bloky textu.

Modulární architektura

umožňuje stavebnicově rozšiřovat základní systém Účetní poradce o řadu dalších specializovaných právních oblastí (datových modulů). Po nainstalování modulů do společného adresáře se sytémem Účetní poradce vznikne jeden celek a propojí se vazby mezi předpisy. Podrobnější informace o rozšiřujících modulech naleznete v sekci Rozšiřující moduly.

Pracovně právní poradce vám přináší

nové možnosti při studiu pracovně právní, mzdové, sociální a další legislativy. Pracovně právní poradce je knihou legislativy, která nezabírá místo na vašem stole nebo ve vaší knihovně, ale máte ji okamžitě k dispozici. Na rozdíl od tlustých právních knih a předpisů můžete s touto knihou rychle a jednoduše pracovat, je vždy kompletní a aktuální. Najdete v ní vždy úplná, poslední platná znění všech aktuálních právních předpisů, které potřebujete pro vaši práci, publikovaných ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku a jiných obecně platných médií tohoto charakteru.