[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Odpovědi na časté dotazy uživatelů k instalaci

Při přenosu funkcí došlo k chybě 0

Problém nastane u uživatelů, kteří si v instalačním programu zvolili "Instalovat komunikaci s ostatními programy" (standardně nepředvoleno) a nemají oprávnění k registraci knihoven DLL.
Doporučení:
Spusťte instalaci znovu a ponechejte základní nastevní instalačního programu, nevolte instalaci komunikace s ostatními programy. Pokud podporu komunikace potřebujete nainstalovat, přihlašte se do systému jako administrátor a opakujte instalaci. V případě dalších problémů kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Nelze kopírovat soubor "Instalační příručka.PDF", instalace se předčasně ukončí

Problém může nastat u uživatelů, kteří instalují do systému Windows, který není lokalizován pro Českou republiku.
Doporučení:
Vyžádejte si individuální instalaci u výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Po instalaci Pracovně právního poradce zmizí ostatní projekty

Problém může nastat u uživatelů Pracovně právního poradce, kteří současně používají některý z rozšiřujících modulů, umístěných na zvláštním CD. Instalace Pracovně právního poradce verze 6, nahradí původní prohlížecí program novým, který z důvodu nekompatibility databází neumí číst dřívější datové moduly s architekturou verze 5. Při instalaci verze 5 tento problém nenastane.
Doporučení:
Instalovat všechny disky současně. Projekty, které zmizí po instalaci Pracovně právního poradce se automaticky obnoví instalací z jiného disku.

Instalace se sama nespustí

Standardně se instalační program spouští automaticky po vložení disku CD do mechaniky. Problém může nastat na počítačích, kde je automatické spouštění potlačeno nebo na některých počítačích pracujících se systémem Windows 95.
Doporučení:
Z hlavní složky disku CD spusťte ručně program SETUP.EXE. Nedojde-li ke spuštění instalace, kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Instalační program nenaváže na dřívější instalaci

Závada se projeví v dialogu instalačního programu s názvem "Licence a datové klíče", který je v této situaci prázdný a je nutné znovu zadat licenční čísla a kódy. Problém může mít několik příčin, například porušený licenční záznam, instalace předchozí aktualizace byla provedena nestandardním způsobem, po instalaci dřívější aktualizace byl proveden externí zásah do cílové složky apod.
Doporučení:
Doporučujeme v instalaci nepokračovat a ukončit ji stiskem tlačítka "Storno". Pokusit se odinstalovat aplikaci z disku CD předchozí aktualizace a následně fyzicky vymazat obsah cílové složky, která se standardně jmenuje LS2005. V případě, že odinstalování neproběhne, fyzicky vymazat cílovou složku. Spustit instalaci aktualizace k 1.5.2005 znovu a v dialogu "Licence a datové klíče" znovu zadat licenční čísla a kódy. Aktuální kartička s licenčními kódy byla vložena do instalační sady aktualizace k 1.2.2005.

Nefunkční ikony na ploše

Dříve používané ikony mohou pozbýt svoji funkci při změně instalované verze.
Doporučení:
Ručně vymazat nefunkční ikony z plochy a nahradit je novými ručním přetažením ze skupiny "MP-Soft" ve složce "Programy" nebo v posledním kroku instalace zvolit kopírování ikon na plochu.

Instalační program nelze spustit ve Windows 95 nebo 3.xx

Uvedená situace může nastat u nejstarších typů Windows 95 a u všech typů Windows 3.xx.
Doporučení:
Kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Při kontaktu uvádějte Vaše licenční čísla a kódy. Připravíme Vám a zašleme individuální instalaci, kterou Vám dále budeme zasílat automaticky jako součást standardní instalační sady.

Instalace se předčasně ukončí a zobrazí kód chyby:

 • 1150 Nekompatibilní verze Windows
 • 1151 Chyba zápisu přechodných informací (TEMP)
 • 1201 Málo místa v cílove složce
 • 1202 Nemáte dostatečná práva (Win NT, 2000, XP)
 • 1203 Neplatný parametr příkazové řádky
 • -108 Málo místa na cílovém disku
 • -136 Nelze alokovat paměť
Doporučení:
Odtraňte příčinu chyby a opakujte instalaci. Před opětovným spuštěním instalace restartujte počítač. V případě potřeby kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Instalace se předčasně ukončí a zobrazí kód chyby:

 • -4 Chyba v příkazové řádce
 • -1 General error
 • 1154 Instalátor Windows nebyl nalezen
 • 1156 Interní chyba
 • 1603 Chyba instalátoru Windows Instaler Engine
 • 1608 Nelze vytvořit ovladač instalace
 • 1629 Chyba příkazové řádky
Doporučení:
Kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.