[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADCE
aktuální informace

Novinky v obsahu pravidelné aktualizace k 1.11.2008

Aktualizace k 1.11.2008 obsahuje novinky v právních předpisech, podrobnosti najdete v přehledu.

Automatické aktualizace po Internetu

Aktualizace k 1. listopadu 2007 přináší novou verzi podpory automatických aktualizací po Internetu pro jednouživatelské verze systému. Další novinkou je podpora automatických aktualizací pro síťové instalace Účetního poradce a intranetových verzí. Více informací o novém programovém vybavení pro automatické aktualizace najdete v bulletinu INFO Účetní poradce 4/2007 nebo v technickém popisu aplikace automatických aktualizaceí po Internetu.

Internetová verze Pracovně právního poradce

Internetová verze Ptracovně právního poradce je k dispozici na adrese www.ucetniporadce.cz. Přístup k internetové verzi je na základě čísla kreditu, které odběratelé aktualizací šířených na médiu obdrží zdarma, ostatní uživatelé si je mohou elektronicky objednat jako placenou službu přímo na uvedené adrese. Odběratelé aktualizací na médiu mohou použít stejný postup. Pokud chtějí získat přístup zdarma, musí do formuláře objednávky vyplnit platné licenční číslo, které musí odpovídat ostatním údajům o majiteli.