[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADCE
legislativní předpisy obsažené v systému

Právní oblasti

Pracovně právní předpisy

Obecné mzdové předpisy

Mzdové předpisy pro příspěvkové organizace a veřejnou správu

Pojištění zdravotní a sociální

Sociální zákony a vyhlášky

Obecně platné předpisy

Zdravotní legislativa

Organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění

Pracovníci ve zdravotnictví

Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek

Zdravotní péče

Ostatní předpisy

Doplněno

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003