[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Odpovědi na časté dotazy uživatelů k verzi 6

Přehled témat


Komplikace s operačním systémem a Internet Explorerem

Technické požadavky aplikace verze 6

  • 32 bitová aplikace,
  • počítače s frekvencí nejméně 800 - 1000 Mhz,
  • operační paměť nejméně 128 MB,
  • operační systéme WINDOWS 2000 a vyšší,
  • Internet Explorer 6 a vyšší verze

Nezobrazuje se čeština v paragrafovém obsahu nebo textu předpisu

Jiná nelokalizovaná aplikace změnila nastavení kódování v IE nebo jste si sami změnili toto nasdtavení v IE.

Doporučení:

Nainstalujte si aktualizaci s nejnovějším stavem dat, kde při spuštění programu probíhá test nastavení kódování, případně se změní.
V případě, že Váš problém nebude instalací odstraněn, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Byl detekován nepodporovaný OS, program nebude spuštěn

Pokus o spuštění programu v prostředí operačního systému, který není podporován.

Doporučení:

Ujistěte se, zda Váš počítač pracuje pod operačním systémem Windows NT, 97, 98, 2000, XP nebo vyšší verzí. Pokud používáte jiný operační systém, používejte verzi aplikace 5.8 (ikony zbarvené do červena).
Pokud operační systém odpovídá technickým podmínkám, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Závislost aplikace na Internet Exploreru 6

Aplikace verze 6 je spustitelná, pokud má uživatel nainstalovaný Internet Explorer 6. Jestliže je v počítači uživatele nainstalována dřívější verze IE, v aplikaci se omezí určité funkce, například dohledávání změn u novelizovaných předpisů, vyznačení výskytů při globálním hledání, možnosti tisku apod. K omezení funkčnosti dochází z důvodu sdílení některých knihoven systému Windows aplikací verze 6 a IE současně. Starší verze knihoven neobsahují podporu pokročilých funkcí.

Doporučení:

Stáhněte si a nainstalujte Internet Explorer 6, program je zdarma ke stažení na stránkách firmy Microsoft (www.microsoft.cz) nebo je k dispozici na mnoha volně šířených propagačních CD discích.

Chyby nastavení a běhu aplikace

Chyba při inicializaci adresáře

Při startu programu nebyl nalezen adresář s daty.

Doporučení:

Místo aplikace se zobrazí pouze dialog "Možnosti", ve kterém lze změnit nastavení adresáře. Před změnou nastavení si ověřte, ve kterém adresáři je aplikace nainstalována. Pokud se Vám nastavení nepodaří změnit, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Aplikace musí být po změně nastavení restartována

Zpráva se generuje po změně adresáře v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Adresáře".

Doporučení:

Potvrďte upozornění kliknutím myší a vyčkejte na restart aplikace.

Nebyl nalezen žádný projekt - nejspíš chybně nastavený adresář

Chyba se generuje, pokud je chybně nastaven adresář s datovými soubory.

Doporučení:

Ověřte nastavení adresáře v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Adresáře". Pokud nastavení nebude souhlasit se skutečným umístěním aplikace na disku, nastavení opravte a uložte, po změně nastavení je nutné aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud nastavení adresáře bude souhlasit se skutečností, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nebyl nalezen žádný projekt

Nejspíš bude chybně nastavený adresář nebo používáte více projektů a každý z nich máte nainstalovaný do jiného adresáře.

Doporučení:

Ujistěte se, do kterého adresáře jste aplikaci nainstalovali. Tuto skutečnost si ověříte pomocí funkce "Najít" v nabídce "Start" systému Windows, hledejte programy QBW5.EXE a QB6.EXE. Hledání by mělo najít pouze jeden výskyt každého z uvedených souborů. Najdete-li více výskytů, pak Vám doporučujeme aplikaci odinstalovat, adresáře, které se neodinstalují vymazat prostředky Windows a instalaci provést znovu. Využíváte-li více projektů (například Účetní poradce a jeho rozšiřující moduly, nebo Legislativu školy a Účetní poradce), všechny projekty instalujte do jednoho adresáře. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se přečíst stav při startu

Z registrů Windows nebo adresáře TEMP se nepodařilo přečíst nastavení aplikace, které se zapisuje vždy při jejím ukončení.

Doporučení:

Ukončete aplikaci, klikněte pravým tlačítkem myši na spouštěcí ikoně a do položky "Cíl" ve složce "Zástupce" na konec řádku doplňte mezeru a text "/RESET". Spusťte z této ikony znovu aplikaci, nastavení se uvede do základního stavu. Pokud základní nastavení nebude souhlasit se skutečným umístěním aplikace na disku, nastavení opravte a uložte. V opačném případě kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se zapsat stav při ukončení

Do registrů Windows nebo do adresáře TEMP se nepodařilo zapsat nastavení aplikace a historie prohlížení.

Doporučení:

Ověřte, zda existuje adresář TEMP uvedený v nastavení aplikace (nabídka "Projekt", složka "Možnosti", položka "Adresáře") a zda je v tomto adresáři zaspán libovolný soubor s datem odpovídajícím nastavení systému. Pokud je nastavení správné a existuje v adresáři TEMP alespoň jeden soubor, ověřte zda není disk plný. V každém případě doporučujeme restartovat počítač, mohlo dojít k jinému technickému selhání. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se vytvořit soubor

Chyba může být způsobena různými vlivy technické nedostatečnosti nebo selhání.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je dostatek místa na disku, který se používá pro zápis přechodných souborů, záložek a poznámek. Pokud je na disku málo místa, vymažte obsah adresáře ...\TEMP\QB6\TEMP. Pokud vzmazání souborů nepomůže, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nedostatek paměti

Doporučení:

Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Interní chyba .....

Doporučení:

Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Problémy s tiskem

Nepodařilo se nastavit vzhled stránky, možná není nainstalována tiskárna

Chyba se generuje při formátování textu pro tisk.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je v systému nainstalována tiskárna a ověřte si její stav. Vyzkoušejte na tiskárně vytisknout zkušební stránku. Pokud bude tiskárna nainstalována a tisk zkušební stránky bude v pořádku, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

V tisku není zvýrazněný nově vložený text u novelizovaných předpisů

Spusťte Internet Explorer, v nabídce "Nástroje" zvolte "Možnosti Internetu", dále zvolte záložku "Upřesnit", v nabídce "Nastavení" vyhledejte položku "Tisk" a zaškrtněte "Tisknout barvy a obrázky na pozadí".

Problémy s licenčními kódy

Chybné licenční číslo nebo kód

Pro projekt, který se pokoušíte otevřít neexistuje licenční číslo nebo kód, nebo licenční soubor byl porušen.

Doporučení:

Ověřte si v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Licence", zda v seznamu licencí existuje licenční číslo k projektu, se kterým hodláte pracovat. Pokud číslo existuje, vyzkoušejte aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud číslo neexistuje, doplňte je do seznamu z licenční kartičky, která je součástí každé nové instalace nebo aktualizace k 1. únoru kalendářního roku. Jestliže selže i opakovaný pokus o otevření projektu, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chybí datový klíč ke zvolenému modulu

Pro projekt, který se pokoušíte otevřít neexistuje datový kód, nebo licenční soubor byl porušen.

Doporučení:

Ověřte si v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Licence", zda v seznamu datové klíče existuje datový klíč k projektu, se kterým hodláte pracovat. Pokud klíč existuje, vyzkoušejte aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud kód neexistuje, doplňte je do seznamu z licenční kartičky, která je součástí každé nové instalace nebo aktualizace k 1. únoru kalendářního roku. Jestliže selže i opakovaný pokus o otevření projektu, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Kontrola úplnosti instalace - test integrity

Test integrity byl přerušen

V průběhu testu integrity dat bylo stisknuto tlačítko "Přerušit test integrity".

Doporučení:

Spusťte test funkcí "Test integrity dat" znovu z nabídky "Projekt".

Výsledky kontroly jsou uloženy do souboru .....

V průběhu testu integrity dat se výsledky kontroly zapisují do souboru s názvem CRCFILE.TXT, který se ukládá do adresáře ....\TEMP\QB6\POZNAMKY.

Doporučení:

Jestliže narazíte na chybu v datech (nelze otevřít projekt, program nehledá apod.), proveďte test integrity dat a pošlete soubor CRCFILE.TXT výrobci prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz nebo na disketě. Váš soubor podrobíme analýze a sdělíme Vám, jak chybu odstranit.

Nepodařilo se zapsat soubor.....

V průběhu testu integrity dat se výsledky kontroly zapisují do souboru s názvem CRCFILE.TXT, který se ukládá do adresáře ....\TEMP\QB6\POZNAMKY, soubor se nepodařilo vytvořit.

Doporučení:

Příčinou chyby může být nedostatek místa na disku nebo jste přihlášen jako uživatel, který nemá oprávnění vytvářet na disku soubory apod. Ověřte si uvedené příčiny u svého správce počítače, případně příčinu odstraňte. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Globálního hledání slov a slovních spojení

Nebyl nalezen žádný výskyt

V globálním hledání jste zadali slovo, část slova nebo slovní spojení, které nebylo nalezeno.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je hledaný výraz zadán dle pravidel a je reálný. Upravte hledaný výraz a opakujte hledání.

Chybně zadané datum nebo datumový interval

V dialogu globálního hledání byla zaškrtnuta volba "Data" a do políčka "Platnost kapitoly" byl zadán časový interval v neplatném formátu.

Doporučení:

Opravte časový interval na platný formát: "OD dd.mm.rrrr DO dd.mm.rrrr" a ověřte, zda je interval logický. Chyba se přestane generovat pokud zrušíte zaškrtnutí volby "Data". Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chyba při hledání

Nepředvídatelná chyba globálního hledání.

Doporučení:

Zkontrolujte, zde výraz který hledáte je reálný a odpovídá pravidlům hledání popsaným v uživatelské příručce. Je-li výraz v pořádku, spusťte funkci "Kontrola integrity dat" (v nabídce "Projekt"). Ohlásí-li kontrola chybu, zašlete soubor CRCFILE.TXT výrobci prostřednictvím e-mail, aby bylo možné závadu analyzovat. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Otevírání datových souborů

Chyba při čtení souboru

Soubor, který se aplikace snaží otevřít nelze přečíst.

Doporučení:

Ověřte si, zda máte oprávnění ke čtení souboru, pokud ne, upravte nastavení přístupových práv. Další příčinou chyby může být skutečnost, že soubor je porušen. Pro zjištění, zda je soubor porušen, spusťte funkci "Kontrola integrity dat" (v nabídce "Projekt"). Ohlásí-li kontrola chybu, proveďte novou instalaci aplikace. Pokud se chyba novou instalací neodstraní zašlete soubor CRCFILE.TXT výrobci prostřednictvím e-mail, aby bylo možné závadu analyzovat. Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chybná verze souboru .....

Snažíte se otevřít soubor starší verze, který není kompatibilní s aktuální verzí prohlížecího programu.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a následně vymažte adresář, ve kterém byla aplikace nainstalována. Proveďte novou instalaci.

Soubor ..... není souborem pro QuickBook

Snažíte se otevřít soubor starší verze, který není kompatibilní s aktuální verzí prohlížecího programu, nebo je soubor porušen.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a následně vymažte adresář, ve kterém byla aplikace nainstalována. Proveďte novou instalaci.

Nelze pracovat s definicí dat .....

Instalace aplikace je z největší pravděpodobností neúplná nebo není provedena standardním způsobem.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a vymažte adresář, ve kterém byla instalace provedena. Nainstalujte znovu. Bude-li problém trvat, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chyby při otevírání odkazů

Požadovaná kapitola neexistuje

Snažíte se otevřít kapitolu uloženou v modulu, který není součástí Vámi zakoupené licence nebo se modul instaluje volitelně a nebyl naisnatlován.

Doporučení:

Proveďte novou instalaci a v instalačním programu zaškrtněte všechny nabízené právní oblasti. Pokud problém bude trvat kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz. Ověřte si zda soubor, který nelze otevřít je součástí Vaší licence nebo zda se instaluje volitelně.

Automatické stahování mimořádných aktualizací

Nebyl nalezen program QBUpdate.exe

Nebyla nainstalována podpora automatického stahování aktualizací prostřednictvím sítě Internet, program QBUPDATE.EXE byl vymazán nebo porušen.

Doporučení:

Z instalačního CD si nainstalujte podporu aktualizování prostřednictvím sítě Internet a opakujte pokus o stažení aktualizace.

Není k dispozici žádná aktualizace nebo došlo k chybě při spojení

Pokud jste dostali avízo o aktualizaci prostřednictvím e-mail, opakujte pokus o spojení v době menší zatížení sítě. Pokud nemáte avízo o aktualizaci, v současné není žádná aktualizace připravena.

Chyba při zápisu do lokálního souboru (LOG)

Spojte s výrobcem a konzultujte aktuální stav vašeho disku. Na disku se vytvářejí soubory se jménem shodným s prvním písmenem vašeho licenčního čísla a příponou LOG. Do souboru nelze zapsat, nejčastěji z důvodu, že je soubor chráněn proti zápisu atributem R, H nebo S, nebo v síti nemáte právo zápisu na disk.

Chyba při čtení či zápisu na lokální disk

Spojte s výrobcem a konzultujte aktuální stav vašeho disku. Na disk nelze zapsat přenášený aktualizační soubor nebo soubor se jménem shodným s prvním písmenem vašeho licenčního čísla a příponou LOG. Zápis nelze provést, nejčastěji z důvodu plného disku nebo ochrany souboru proti zápisu atributem R, H nebo S, nebo v síti nemáte právo zápisu na disk. Nepodaoilo se poipojit k aktualizaenímu serveru.

Chybná odpověď aktualizaeního serveru

Ve vaší instalaci programu jsou zapsány neplatné aktualizační kódy nebo nejste odběratelem pravidelných čtvrtletních aktualizací. Prověřte si také, zda platíte aktualizace v termínech uvedených na daňových dokladech distributora, distributor automaticky vyřadí klienta z databáze, pokud jeho závazky nejsou uhrazeny nebo jsou hrazeny s velkým prodlením.

Nepodařilo se navázat spojení

Za touto zprávou vždy následuje bližší vyjádření příčiny chyby.

Chyba při nastavení adresáře

Na aktualizačním serveru výrobce neni k dispozici adresář (na FTP) pro licenční číslo, u kterého žádáte o aktualizaci. Doporučujeme opakovat pokus o spojení, v případě neúspěchu se spojte s výrobcem.

Nezdařila se kopie úvodní informace

Při přenosu úvodního textového informačního souboru došlo k chybě (info.txt), do informčního okna se mohou promítnout zkreslené informace.

Chyba při kopírování souboru ...

Přenos aktualizačního souboru skončil chybou, doporučujeme opakovat spojení v době menšího zatížení sítě.

Vaše instalace je aktuální

Všechny aktualizace jsou již již ve vašem počítači nebo zatím není připravena žádná další aktualizace.

Aktualizace XX je k dispozici

Na aktualizačním serveru je pro vás k dispozici aktualizace č. XX. Tuto aktualizaci si můžete přenést do vašeho počítače.

Není k dispozici žádná aktualizace

Na aktualizačním serveru není připravena žádná aktualizace pro vaše licenční číslo.

Nepodařilo se nastavit adresář ...

Při komunikaci s aktualizačním serverem došlo k chybě, doporučujeme opakovat spojení v době menšího zatížení sítě.

Aktualizace byla ukončena

Přenos aktualizace proběhl bez chyb, můžete provést aktualizaci pro další projekt nebo přerušit práci s programem.

Aktualizace byla ukončena s chybou

Při přenosu aktualizace došlo k blíže nedefinované chybě, doporučujeme opakovat spojení v době menšího zatížení sítě.

Aktualizace údajů v databázi proběhla v pořádku

Vaše údeje o uživateli se správně zapsaly do databáze do aktualizačním serveru.

Nepodařilo se aktualizovat údaje v databázi

Vaše údeje o uživateli se správně nezapsaly do databáze do aktualizačním serveru, opakujte pokus o zápis znovu.