[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - podpora uživatelů

Možnosti podpory uživatelů systému SAS

Péči o zákazníky považujeme za důležitou součást provozování systému SAS na školách. Její nabídka je široká:
 • školení pro začátečníky
 • školení pro pokročilé
 • konzultace po telefonu
 • internetová podpora
 • osobní konzultace
 • konzultační střediska na školách
 • pravidelné semináře uživatelů
 • průběžné aktualizace
 • video ukázky a tutoriály
 • zasílání aktuálních informací


Videoukázky

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Aktualizace a informační zprávy (cca 4,5 minuty)
Videoukázka: Příklad elektronického tutoriálu ze školení (cca 5,5 minuty)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Školení

Systém SAS je obsáhlý systém, který pokrývá celou řadu školních agend. Je proto logické, že jsou pro uživatele připravována různá tématicky zaměřená školení pro začátečníky i pokročilé uživatele. Školení jsou konána regionálně v konzultačních střediscích (viz níže) nebo přímo na konkrétní škole.
V současné době chystáme školení k jarnímu sběru individuálních údajů ze školní matriky a školení pro správce systému SAS.

Přehled připravených školení

Centrum zákaznické podpory systému SAS

Úlohou centra zákaznické podpory je zastřešit a koordinovat činnost konzultačních středisek (viz níže) a vytvořit pro zákazníky primární „garantované vstupní centrum“ technické podpory, které bude podle konkrétní situace a potřeby:
 • vyřizovat požadavky a řešit problémy zákazníků ve vlastní režii;
 • postupovat problémy k řešení programátorům;
 • přesměrovávat požadavky na jednotlivá konzultační střediska;
 • provádět školení uživatelů a osobní konzultace, která nemohou zajistit konzultační střediska;
 • shromažďovat od zákazníků požadavky na další vývoj a úpravy programu SAS a formulovat v tomto ohledu potřebné priority.

Kontakty na centrum zákaznické podpory programu SAS:

Konzultační střediska

K dispozici je síť regionálních konzultačních středisek systému SAS. Tato střediska jsou dlouholetými uživateli systému a jsou schopna poskytnout konzultační a poradenskou činnost a provádět školení systému SAS. Střediska byla autorizována firmou MP-Soft k provádění této činnosti.

Seznam konzultačních středisek

Semináře uživatelů

Pravidelně dvakrát ročně (na jaře a na podzim) pořádáme pracovní semináře zaměřené na systém SAS. Semináře jsou pro zájemce zdarma.
Jaký je účel těchto seminářů:
 • Předvést a vysvětlit změny v nové verzi systému SAS.
 • Vysvětlovat obtížnější funkce programu a pracovní postupy při řešení různých úkolů na škole (např. jednotlivé kroky při provádění přijímacího řízení).
 • Vysvětlit základní funkce a ovládání pro začátečníky a zájemce, kteří neznají tento systém.
 • Pomoc při problémech.
 • Předávání zkušeností mezi uživateli.
 • Připomínky a požadavky od uživatelů směrem k autorům systému.

Na semináři probíhají přednášky s velkoplošnou projekcí z počítače a konzultační služba zástupců konzultačních středisek SAS.

Program 33. semináře SAS

Průběžné aktualizace

Systém SAS obsahuje modul Informační servis, který poskytuje servisní služby s využitím internetu:
 • zobrazování informací o aktuálních školeních a seminářích a jiných důležitých zpráv,
 • stahování a automatická instalace průběžných aktualizací programu,
 • stahování a automatická instalace tiskových sestav od výrobce a uživatelů,
 • odkazy na důležité dokumenty apod.

[Informační servis]

Průběžné aktualizace může uživatel také stahovat ze stránek pro předplatitele.

Tutoriály

Novou službou pro uživatele jsou tutoriály - videonahrávky různých činností v programu, záznamy ze školení a ze seminářů.

Videoukázka: Příklad elektronického tutoriálu ze školení (cca 5,5 minuty)

Zasílání aktuálních informací

Aktuální informace pro uživatele systému SAS jsou rozesílány nepravidelně dle potřeby, obvykle jednou až dvakrát měsíčně. Jsou to především upozornění na připravená školení, semináře, důležité činnosti v programu, aktualizace a nové tiskové sestavy.

Pro zasílání zpráv je potřeba registrovat svou e-mailovou adresu.


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - základní náplň
Následující část: SAS - evidence žáků