[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - klasifikace, vysvědčení

Klasifikace, vysvědčení

[Klasifikace žáků] Velmi využívanou částí systému SAS je zadávání pololetní a závěrečné klasifikace s návazným tiskem vysvědčení. Volitelně je možné také sledovat průběžnou klasifikaci. Střední školy mají možnost pořizovat hodnocení u maturit, resp. závěrečných zkoušek a tisknout maturitní vysvědčení, resp. výuční list a závěrečné vysvědčení.

[Prohlížeč výstupů] Tisk vysvědčení je možné provádět do všech obvyklých formulářů, je možné tisknout vysvědčení v prvním pololetí a dotiskávat ve druhém pololetí, nebo v prvním pololetí tisknout výpis z vysvědčení a celé vysvědčení vytisknout až na konci školního roku. Vše je možné upravovat podle potřeb a požadavků školy.

Klasifikace v systému SAS:
 • pololetní a závěrečná klasifikace
 • návaznost na průběžnou klasifikaci
 • zadávání známek z předmětu, který učitel učí
 • slovní hodnocení
 • statistika, grafy
 • přehled klasifikace žáka za všechny roky
 • přehledy klasifikace pro třídy
 • tisk výpisů z vysvědčení
 • tisk vysvědčení
 • úpravy tiskových sestav


Videoukázky

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Způsoby zadávání klasifikace (cca 6 minut)
Videoukázka: Statistika, grafy (cca 2,5 minuty)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Pololetní a závěrečná klasifikace

[Klasifikace žáků] V modulu Klasifkace žáků lze pořizovat jednotlivým žákům klasifikaci v 1. a ve 2. pololetí.

Základní operace pro zadání pololetní klasifikace:
 • Nastavení předmětů, které se ve třídě učí (možnost kopie podle jiné třídy nebo z předchozího roku).
 • Nastavení volitelných a nepovinných předmětů žákům (možnost přenosu z předchozího roku).
 • Zadání data pololetí (pro celou školu, pro třídy i jednotlivě po žáky).
 • Předání výsledných známek průběžné klasifikace do pololetní klasifikace.
 • Zadání pololetní klasifikace po žácích ze všech předmětů.
 • Zadávání klasifikace z předmětu v seznamu žáků třídy.
 • Zadávání absence v seznamu žáků třídy.
 • Zadání doložky o získání základního vzdělání.

[Klasifikační karta žáka]

Sledování známky z chování, absence z odborného výcviku a slovního hodnocení je volitelné a lze je jednotlivě v konfiguraci vypnout.
Povolení k zadávání a opravě známek se řídí přístupovými právy přihlášeného uživatele systému SAS, lze například nastavit takový přístup, že učitel může zadávat známky jen v těch třídách, kde daný předmět učí, a současně ze všech předmětů v nastavené třídě (jako třídní učitel).


Průběžná klasifikace a absence

[Třídní kniha] Pokud škola vede průběžnou klasifikaci a sleduje průběžnou absenci, může převést výsledné známky z jednotlivých předmětů a součet omluvené a neomluvené absence do pololetní, resp. závěrečné klasifikace. Výsledné hodnoty je ale stále možné v klasifikační kartě žáka opravit.

Videoukázka: Způsoby zadávání klasifikace (cca 6 minut)


Přehled klasifikace žáka za všechny roky

Karta žáka obsahuje záložku Přehled klasifikace, kde jsou zabrazeny všechny zadané známky z pololetní a závěrečné klasifikace společně s průměrnou známkou, celkovým prospěchem a absencí v přehledné tabulce.


Statistika, grafy

Základní výstupní operace s klasifikací:
 • Hodnocení třídy - informace o výsledcích klasifikace v jednotlivých třídách (počty žáků dle celkového prospěchu, statistika dle absence, celkové hodnocení jednotlivých předmětů: průměr, počty klasifikovaných, neklasifikovaných, neprospívajících a nehodnocených).
 • Statistika - výpočty různých průběhů, např. průměrné známky ze zvolného předmětu v jednotlivých třídách, celkového prospěchu, absence atd. Výsledné průběhy jsou zobrazeny v grafické formě a ve formě tabulky.
 • Tiskové výstupy - tisk různých seznamů, celkových přehledů klasifikace za školu nebo za jednotlivé třídy, výpisů z vysvědčení a vysvědčení.

Videoukázka: Statistika, grafy (cca 2,5 minuty)


Závěrečné zkoušky a maturity

[Závěrečné zkoušky a maturity] Modul Závěrečné zkoušky a maturity umožňuje sledovat klasifikaci žáků u závěrečné zkoušky, maturity nebo absolutoria a provádět výstupní operace v podobném rozsahu jako v modulu Klasifikace žáků.


Tiskové výstupy

[Prohlížeč výstupů] Při provádění tiskových výstupů se vždy spustí modul Prohlížeč výstupů. V tomto modulu proběhne výběr tiskové sestavy (šablony, podle které je řízen tiskový výstup), je provedeno požadované nastavení (např. výběr tříd) a vygenerován výstup, který je zobrazen na obrazovce. Výsledek je možné překontrolovat a následně vytisknout. Zobrazení na obrazovce je stejné jako výtisk z tiskárny.

Mezi základní tiskové výstupy patří:
 • Tisk seznamu žáků - lze např. tisknout seznam všech žáků vybrané třídy, ke každému žákovi jeho jméno a příjmení, známky z jednotlivých předmětů, průměrnou známku, celkový prospěch a absenci. Výsledkem je přehledná tabulka klasifikace za pololetí.
 • Tisk karty žáka - na jednu nebo více stránek je možné vytisknout všechny požadované údaje o žákovi.
 • Tisk výpisů z vysvědčení - o pololetí je možné místo vysvědčení tisknout výpisy z vysvědčení, které obsahují všechny údaje tištěné na vysvědčení. Předpokládá se tisk na čistý list papíru.
 • Tisk vysvědčení - předpokládá se tisk do formuláře. Je možné tisknout jen první pololetí, provádět dotisk druhého pololetí, nebo tisknout obě pololetí zaráz. Je možné volit mezi tiskem jen předních stran vysvědčení, jen zadních stran, nebo obou stran. V případě potřeby lze snadno provést posun tisku, aby došlo ke správnému umístění textu do předtištěného formuláře.

[Vysvědčení]

Obrázek vysvědčení po vygenerování do Prohlížeče výstupů (zmenšeno).


Úpravy tiskových sestav

[Návrhář tiskových sestav] Modul Návrhář tiskových sestav je speciální nástroj, pomocí kterého lze vytvářet a upravovat všechny tiskové sestavy. Tímto nástrojem byly vytvořeny všechny tiskové sestavy dodávané s instalací a také tiskové sestavy, které jsou průběžně poskytovány ke stažení.

Některé z možností úprav:
 • změna typu a velikosti písma,
 • změna textu na velká písmena,
 • nastavení různých formátů pro datum,
 • způsob zarovnávání textu (včetně zarovnávání k oběma okrajům),
 • velikost řádkování,
 • rozmístění textu na stránce,
 • číslování stránek,
 • otáčení textu (vhodné pro popis sloupců),
 • proškrtávání prázdných polí,
 • rámečky a tabulky,
 • skloňování jména a příjmení do všech pádů,
 • vytváření vzorců
 • a mnoho dalšího.

[Vysvědčení]

Obrázek šablony vysvědčení v Návrháři tiskových sestav (zmenšeno).


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - školní matrika
Následující část: SAS - v průběhu školního roku