[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - internetová aplikace

Internetová aplikace SAS

[Systém agend pro školy] Internetová aplikace SAS slouží k zobrazení odpovídajících údajů z databáze SAS na Internetu. Není určena k provádění změn v datech.

Z hlediska uživatele zpřístupňuje informace ve dvou režimech:
 • anonymní přístup,
 • autorizovaný přístup (pracovník školy, žák, zákonný zástupce žáka).

Konfigurovatelná nabídka Internetové aplikace SAS může obsahovat následující položky:
 • údaje o škole,
 • informační nástěnka,
 • přijímací řízení,
 • průběžná klasifikace,
 • průběžná absence,
 • výchovná opatření,
 • rozvrh hodin,
 • suplování,
 • plán akcí,
 • vyhledávání knih ve školní knihovně,
 • a další.

Nabídku je možné rozšiřovat o vlastní položky.

Videoukázka

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Možnosti publikování informací (cca 8 minut)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Uživatelé Internetové aplikace SAS

[Správce databáze] Funkce pro práci s uživateli Internetové aplikace SAS obsahuje modul Správce databáze. Typy uživatelů jsou pevně dány:
 • pracovník školy,
 • žák, zákonný zástupce 1, zákonný zástupce 2.
Uživatele Internetové aplikace SAS lze vytvářet jednotlivě nebo hromadně (přihlašovací údaje se generují automaticky). Přihlašovací značku a heslo je možné předat uživatelům buď vytisknuté nebo přímo pomocí speciální funkce v Internetové aplikaci SAS, která předá oprávněné osobě informace o přihlášení.


Konfigurace Internetové aplikace SAS

[Správce databáze] Další funkcí v modulu Správce databáze je funkce pro nastavení konfigurace nabídky v Internetové aplikaci SAS. Pro každou položku v nabídce Internetové aplikace SAS je možno nastavit způsob zobrazení. Lze vybírat z následujících možnosti:
 • nabídku nezobrazovat (nebude pro nikoho přístupná);
 • nabídku zobrazit vždy (veřejné informace pro všechny);
 • nabídku zobrazit, pokud není žádný uživatel autorizován (pro nabídku Přihlásit se);
 • nabídku zobrazit pouze autorizovanému uživateli (jen pro přihlášeného uživatele). Pro nabídku lze nastavit, pro jaký typ uživatele se má zobrazit – žáka, zákonného zástupce nebo pracovníka.


Anonymní přístup

Anonymní přístup nevyžaduje žádnou autentizaci uživatele a poskytuje obvykle tyto veřejné informace:
 • údaje o škole,
 • zaměstnanci,
 • informační nástěnka,
 • vyučovací hodiny,
 • vyučované předměty,
 • obory,
 • organizace pro odborný výcvik,
 • třídy,
 • přijímací řízení.


Informační nástěnka

[Informační servis] Informační nástěnka může obsahovat různá oznámení, která mohou být veřejná (uvidí je neautorizovaní uživatelé Internetové aplikace SAS), tak určená speciálně pro pracovníky školy nebo žáky nebo jejich zákonné zástupce.
Každé oznámení může obsahovat několik odkazů na soubory nebo internetové stránky a lze je tak výborně využít pro povinně zveřejňované informace (např. školní řád).


Výsledky přijímacího řízení

[Přijímací řízení] Po zadání identifikačního čísla a data narození může uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zjistit u tohoto uchazeče výsledky jednotlivých zkoušek, vypočtené hodnocení, celkové pořadí, splnění podmínek přijímací zkoušky a výsledné rozhodnutí. Tyto informace mohou být k dispozici okamžitě po provedení hodnocení v modulu Přijímací řízení.


Autorizovaný přístup - informace pro žáka a jeho zákonné zástupce

Informace přístupné autorizovanému uživateli Internetové aplikace SAS (žák, zákonný zástupce):
 • průběžná klasifikace,
 • čtvrtletní a pololetní hodnocení,
 • absence,
 • udělená výchovná opatření,
 • rozvrh hodin,
 • nastavené suplování,
 • školní knihvna,
 • plán akcí školy.


Autorizovaný přístup - pracovník školy

Informace přístupné autorizovanému uživateli Internetové aplikace SAS (pracovník školy):
 • třídy, učební skupiny,
 • údaje o žácích,
 • přehled průběžné klasifikace,
 • přehled absence,
 • výchovná opatření,
 • karta zaměstnance,
 • rozvrh hodin,
 • nastavené suplování,
 • školní knihvna,
 • plán akcí školy.


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - v průběhu školního roku