[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE
vlastnosti programu

SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM, KTERÝ VYUŽÍVÁ I MINISTERSTVO FINANCÍ A FINANČNÍ ÚŘADY V ČR

Systém Účetní poradce obsahuje účetní a daňovou metodiku, přes 4500 výkladů řešených formou otázek a odpovědí Metodické sekce Svazu účetních, z oblasti účetnictví a daní, podrobné monotématické výkladové manuály a komentáře, doporučené účtové rozvrhy, judikáty, mezinárodní předpisy týkající se účetnictví nebo daní a další odborné informace. Dále Účetní poradce obsahuje kompletní soubor právních předpisů souvisejících s podnikáním, účetnictvím a daněmi, publikovaných ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku a ostatních registrovaných médiích. V systému máte k dispozici plná znění legislativních předpisů, aktuálně vždy k vámi zvolenému datu. Legislativa, výklady formou otázek a odpovědí, výkladové manuály a ostatní metodika jsou v systému softwarově propojeny více než 350 000 vazbami, které vám umožní jakoukoli citaci získat okamžitě bez dalšího hledání.Podrobnější informace o legislativním obsahu.

Účetní poradce TOP a Účetní poradce profesionál EU

Pravidelné aktualizace, spolehlivost, vysoká kvalita, tradice, odborné zázemí, nadstandardní služby, to vše jsou u Účetního poradce samozřejmostí. Vždy pro Vás chceme udělat ještě více než dříve a zvýšit užitnou hodnotu Účetního poradce, proto nabízíme zvýhodněné verze Účetního poradce:
 • Účetní poradce TOP, navíc obsahuje Mezinárodní regulaci účetnictví a daní, Účetní & daňovou judikaturu, Majetek a cenové předpisy, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Kapitálový trh.
 • Účetní poradce profesionál EU, rozšířená verze profesionál o Mezinárodní regulaci účetnictví a daní.
Jako poděkování za Vaši důvěru Vám nyní nabízíme zvýhodnění objednávek:
 • slevu 20 % na objednávky nových licencí Účetního poradce,
 • zdarma licenci Pracovně právního poradce (obsah), v hodnotě nejméně 6 764 Kč bez DPH, ke každé objednávce Účetního poradce,
 • objednáte-li si Účetní poradce profesionál EU nebo Účetní poradce TOP, ušetříte na každé čtvrtletní aktualizaci 811 - 3 016 Kč, podle rozsahu objednané licence.

Buďte také spokojeným uživatelem, objednávat můžete v našem internetovém obchodě.

Účetního poradce

lze používat v grafickém prostředí Windows, pro Windows 95 až 98 a NT doporučujeme používat verzi Účetní poradce 5, pro Windows 2000, XP, Vista a vyšší verze Windows doporučujeme používat verzi 6. Víceuživatelské verze lze používat v sítích Novell, Windows apod. Intranetové verze doplněné bránou INTRAGATE lze používat v prostředí lokání intranetové sítě postavené na bázi Windows NT, 2000, XP, Vista nebo vyšších verzí Windows.

Hlavní charakteristiky Účetního poradce:

 • rychle najdete potřebnou informaci
 • přehledné řazení výkladů a metodiky, předpisů a jejich novel
 • tlačítka "ZMĚNY" pro přístup k paragrafům změněným novelou u novelizovaných předpisů
 • podbarvení změn a dohledání první změny v úplných zněních novelizovaných předpisů
 • rychlé a přehledné vyhledávání změn u novelizovaných předpisů
 • rychlé hledání slova, fráze nebo věty ve všech předpisech, výkladech, metodice, rejstřících a příkladech
 • funkce pro zjištění odkazů z předpisu a na předpis
 • funkce pro zjištění vývoje paragrafu nebo článku
 • přehledné rejstříky předpisů
 • výkladový rejstřík ekonomických pojmů
 • jednoduché ovládání
 • příbuzné ovládání v prostředí Windows, Internetu a Intranetu
 • minimální nároky na technické prostředky
 • neomezená záruka na software
 • automatické aktualizace po Internetu nebo pravidelné čtvrtletní aktualizace na médiu
 • zdarma průběžné informace o změnách v předpisech a metodice prostřednictvím e-mail
 • pro odběratele pravidelných aktualizací zdarma přístup k internetové verzi v rozsahu užívané licence

Účetní poradce je určen pro:

 • ekonomy a účetní
 • auditory, účetní a daňové poradce
 • podnikatele a manažery
 • právníky a advokáty
 • pracovníky finančních úřadů

Účetní poradce verze standard obsahuje

 • metodické výklady formou otázek a odpovědí, které vytváří Metodická sekce Svazu účetních
 • výkladové monotématické manuály, doporučené účtové rozvrhy a ostatní metodiku
 • praktické příklady z oboru daní a účetnictví, řešené Metodickou sekcí Svazu účetních
 • stanoviska Ministerstva financí ČR z oboru daní a účetnictví
 • kompletní daňovou a účetní legislativu pro všechny typy organizací, postupy účtování, doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro podnikatele, České účetní standardy
 • legislativu sociálního a zdravotního pojištění
 • obchodní, občanské, autorské, pracovní a ostatní obecné právo potřebné pro podnikatelskou činnost
 • verze Účetní poradce standard se dodává na CD ROM

Účetní poradce verze profesionál

 • vše co verze standard
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně přehledů, výkladů, manuálů a ostatní metodiky
 • kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu, obchodování na Burze cenných papírů, RM-Systému, Střediska cenných papírů apod.
 • verze Účetní poradce profesionál se dodává na CD-ROM.

Účetní poradce verze profesionál EU

 • vše co verze standard
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně přehledů, výkladů, manuálů a ostatní metodiky
 • kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu, obchodování na Burze cenných papírů, RM-Systému, Střediska cenných papírů apod.
 • modul Mezinárodní regulace účetnictví a daní, obsahující mezinárodní účetní standardy, směrnice a nařízení ES/EU, související metodiku
 • verze Účetní poradce profesionál EU se dodává na CD-ROM.

Účetní poradce verze TOP

 • vše co verze standard
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně přehledů, výkladů, manuálů a ostatní metodiky
 • kompletní soubor legislativy týkající se kapitálového trhu, obchodování na Burze cenných papírů, RM-Systému, Střediska cenných papírů apod.
 • modul Mezinárodní regulace účetnictví a daní, obsahující mezinárodní účetní standardy, směrnice a nařízení ES/EU, související metodiku
 • modul Účetní & daňová judikatura, obsahující metodicky zpracované judikáty z oblasti daní a účetnictví
 • modul Majetek a cenové předpisy, obsahující soubor právních předpisů a metodiky týkající se majetku
 • verze Účetní poradce TOP se dodává na CD-ROM.

Automatické aktualizace po Internetu

Automatické aktualizacé po Internetu může využít každý uživatel Účetního poradce se standardním připojením do sítě Internet. Uživatel Účetního poradce má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Účetního poradce byla stejně aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních předpisech na straně internetové verze Účetního poradce, tato změna se promítne se zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující na svém počítače je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Touto technologií lze aktualizovat metodiku, právní předpisy v plném rozsahu bez omezení, ale také potřebné programové vybavení. Každý uživatel se nyní může sám rozhodnout, zda bude i nadále využívat současný systém aktualizací šířených na médiu CD ROM nebo si nainstaluje podporu automatických aktualizací z internetové verze.

Pravidelné aktualizace na médiu

jednou za tři měsíce garantujeme každému, kdo si Účetního poradce koupí a zaregistruje svoji licenci. Aktualizace probíhají vždy v měsíci únoru, květnu, srpnu a listopadu. Internetová verze se aktualizuje průběžně a je k dispozici na adrese www.ucetniporadce.cz V případě rozšíření o další legislativní oblasti (datové moduly), dle aktuální nabídky, se pravidelné aktualizace vztahují i na rozšíření. Podrobnější informace o rozšiřujících modulech naleznete v sekci Rozšiřující moduly.

Citace a odkazy na zákony, paragrafy a články předpisů

jsou softwarově propojeny tak, že k vyhledání citace stačí kliknout myší na odkaz a k návratu využít tlačítko "Zpět". Účetní poradce obsahuje více než 450 000 softwarových vazeb na citace a odkazy.

Jestliže nevíte kde hledat slovo nebo frázi

máte k dispozici rychlé hledání, které během několika vteřin vyhledá předpisy, ve kterých se o vašem problému hovoří.

Vlastní poznámky

můžete psát ke všem předpisům a trvale je ukládat na disk. Vracíte-li se k předpisu s poznámkou, můžete ji dále doplnit nebo jenom číst.

Záložky

můžete použít stejně jako v tištěné knize a založit je k předpisům, ke kterým se opakovaně vracíte.

Tisk, kopírování a export předpisů

umožní zpracování celého předpisu nebo jeho části vaším oblíbeným textovým editorem. Vytisknout si můžete úplné znění předpisu k vámi zvolenému datu, jednotlivé paragrafy nebo pouze označené bloky textu.

Modulární architektura

umožňuje stavebnicově rozšiřovat základní systém Účetní poradce o řadu dalších specializovaných právních oblastí (datových modulů). Po nainstalování modulů do společného adresáře se sytémem Účetní poradce vznikne jeden celek a propojí se vazby mezi předpisy. Podrobnější informace o rozšiřujících modulech naleznete v sekci Rozšiřující moduly.

Účetní poradce vám přináší

nové možnosti při studiu aktuální i dříve používané metodiky, výkladů, judikatury, právních předpisů z oblasti daňové, hospodářské a účetní. Ovládání Účetního poradce je navrženo tak, že s ním můžete rychle, efektivně a jednoduše pracovat. Velký důraz klademe na kompletnost a aktuálnost.

Demonstrační verzi

si můžete stáhnout v komprimovaném tvaru kliknutím ZDE. Komprimovaný soubor rozbalte do samostatného adresáře a spusťte QB6.EXE s parametrem UP, příklad příkazového řádku nebo obsahu položky "cíl" v ikoně: 'c:\up_demo\qb6 up'.

Obsah díla vytváří a garantuje Svaz účetních hlavní výbor Praha. [LOGO-Svaz ucetnich]