[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Evropské směrnice, nařízení, standardy, pravidla

Modul je samostatnou součástí programového produktu Účetní poradce, který je jako společný projekt Svazu účetních a firmy MP-Soft, s. r. o. vytvářen již od roku 1994. Modul je schopen samostatné práce, avšak jeho začleněním do ostatních částí Účetního poradce získáte výhodu propojení prostřednictvím odkazů na ostatní části Účetního poradce, jako jsou například ustanovení platných právních předpisů apod.

Modul představuje unikátní elektronickou publikaci v oblasti Evropských směrnic, nařízení, dále standardů a pravidel vydávaných zejména evropskou exekutivou a různými nadnárodními institucemi včetně jejich interpretací a praktických aplikací. Tam, kde se vyžaduje licence, se nejedná o oficiální překlady.

Modul je členěn podle jednotlivých regulačních pravidel na IAS, zahrnuje průběžné aktualizace a také interpretace SIC, IFRS, kde se připojují interpretace IFRIC. Dále jsou uváděna mezinárodní regulační pravidla nebo pravidla z vybraných zemí, zejména z Evropské unie, a normy ES/EU, především relevantní směrnice a nařízení.

Metodická sekce Svazu účetních připravuje rozsáhlejší rozvoj, který spočívá nejen v komentování nových a upravovaných standardů, ale dále v doplňování praktických aplikací a příkladů k jednotlivým standardům i k systému jako celku. Zároveň se součástí systému stávají směrnice ES/EU a nařízení, coby sekundární právní akty a jiná závazná nebo mezinárodně uznávaná pravidla. Tyto nové informace jsou přístupné po objednání pravidelné čtvrtletní aktualizace modulu.

Modul je určen všem zájemcům o problematiku mezinárodní regulace, především mezinárodních účetních standardů, vybraných směrnic a nařízení a jejich uplatnění v českém prostředí. Zejména se jedná o odborné účetní pracovníky, finanční manažery a finanční ředitele, auditory a jejich asistenty, odborné pracovníky burzy, investičních společností a bank, obchodníky s cennými papíry, daňové poradce ap.

K 1. únoru 2011 je modul doplněn o další novinky, viz přehled.


Dodávky modulu a cenové podmínky

Modul si můžete zakoupit na médiu CD. Užívání modulu se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu uživatelů, viz následující tabulka (z licence M1 lze provést instalaci pouze na jeden počítač a nepracuje v síti; z licence M2 lze provést instalaci do sítě pro 2 uživatele nebo na 2 počítače; z licence M5 lze provést instalaci do sítě pro 5 uživatelů nebo na 5 počítačů; z licence M10 lze provést instalaci do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 počítačů; z licence M15 lze provést instalaci do sítě pro 15 uživatelů nebo na 15 počítačů atd.)

Licence M1 M2 M5 M10 M15 vyšší
licence
Mezinárodní reg.
účetnictví a daní
4 340Koupit 6 485Koupit 8 655Koupit 15 130Koupit 22 040Koupit á 1 450*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 100Koupit 1 660Koupit 2 180Koupit 3 800Koupit 5 540Koupit á 380*)
Demonstrační verze zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vysvětlivky:
*) Cena za každého dalšího uživatele nad M15
Uvedené ceny neobsahují DPH a expediční náklady ve výši 60,- Kč/zásilka.