[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Odpovědi na časté dotazy uživatelů k instalaci


Specifika instalace po 1. květnu 2005

Při přenosu funkcí došlo k chybě 0

Problém nastane u uživatelů, kteří si v instalačním programu zvolili "Instalovat komunikaci s ostatními programy" (standardně nepředvoleno) a nemají oprávnění k registraci knihoven DLL.
Doporučení:
Spusťte instalaci znovu a ponechejte základní nastevní instalačního programu, nevolte instalaci komunikace s ostatními programy. Pokud podporu komunikace potřebujete nainstalovat, přihlašte se do systému jako administrátor a opakujte instalaci. V případě dalších problémů kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Nelze kopírovat soubor "Instalační příručka.PDF", instalace se předčasně ukončí

Problém může nastat u uživatelů, kteří instalují do systému Windows, který není lokalizován pro Českou republiku.
Doporučení:
Vyžádejte si individuální instalaci u výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Po instalaci Účetního poradce zmizí ostatní projekty

Problém může nastat u uživatelů Účetního poradce, kteří současně používají některý z rozšiřujících modulů, umístěných na zvláštním CD. Instalace Účetního poradce verze 6, nahradí původní prohlížecí program novým, který z důvodu nekompatibility databází neumí číst dřívější datové moduly s architekturou verze 5. Při instalaci verze 5 tento problém nenastane.
Doporučení:
Instalovat všechny disky současně. Projekty, které zmizí po instalaci Účetního poradce se automaticky obnoví instalací z jiného disku.

Instalace se sama nespustí

Standardně se instalační program spouští automaticky po vložení disku CD do mechaniky. Problém může nastat na počítačích, kde je automatické spouštění potlačeno nebo na některých počítačích pracujících se systémem Windows 95.
Doporučení:
Z hlavní složky disku CD spusťte ručně program SETUP.EXE. Nedojde-li ke spuštění instalace, kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Instalační program nenaváže na dřívější instalaci

Závada se projeví v dialogu instalačního programu s názvem "Licence a datové klíče", který je v této situaci prázdný a je nutné znovu zadat licenční čísla a kódy. Problém může mít několik příčin, například porušený licenční záznam, instalace předchozí aktualizace byla provedena nestandardním způsobem, po instalaci dřívější aktualizace byl proveden externí zásah do cílové složky apod.
Doporučení:
Doporučujeme v instalaci nepokračovat a ukončit ji stiskem tlačítka "Storno". Pokusit se odinstalovat aplikaci z disku CD předchozí aktualizace a následně fyzicky vymazat obsah cílové složky, která se standardně jmenuje UP2005. V případě, že odinstalování neproběhne, fyzicky vymazat cílovou složku. Spustit instalaci aktualizace k 1.5.2005 znovu a v dialogu "Licence a datové klíče" znovu zadat licenční čísla a kódy. Aktuální kartička s licenčními kódy byla vložena do instalační sady aktualizace k 1.2.2005.

Nefunkční ikony na ploše

Dříve používané ikony mohou pozbýt svoji funkci při změně instalované verze.
Doporučení:
Ručně vymazat nefunkční ikony z plochy a nahradit je novými ručním přetažením ze skupiny "MP-Soft" ve složce "Programy" nebo v posledním kroku instalace zvolit kopírování ikon na plochu.

Instalační program nelze spustit ve Windows 95 nebo 3.xx

Uvedená situace může nastat u nejstarších typů Windows 95 a u všech typů Windows 3.xx.
Doporučení:
Kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Při kontaktu uvádějte Vaše licenční čísla a kódy. Připravíme Vám a zašleme individuální instalaci, kterou Vám dále budeme zasílat automaticky jako součást standardní instalační sady.

Instalace se předčasně ukončí a zobrazí kód chyby:

 • 1150 Nekompatibilní verze Windows
 • 1151 Chyba zápisu přechodných informací (TEMP)
 • 1201 Málo místa v cílove složce
 • 1202 Nemáte dostatečná práva (Win NT, 2000, XP)
 • 1203 Neplatný parametr příkazové řádky
 • -108 Málo místa na cílovém disku
 • -136 Nelze alokovat paměť
Doporučení:
Odtraňte příčinu chyby a opakujte instalaci. Před opětovným spuštěním instalace restartujte počítač. V případě potřeby kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Instalace se předčasně ukončí a zobrazí kód chyby:

 • -4 Chyba v příkazové řádce
 • -1 General error
 • 1154 Instalátor Windows nebyl nalezen
 • 1156 Interní chyba
 • 1603 Chyba instalátoru Windows Instaler Engine
 • 1608 Nelze vytvořit ovladač instalace
 • 1629 Chyba příkazové řádky
Doporučení:
Kontaktujte výrobce prostřednictvím e-mail na adresu mp-soft@mp-soft.cz nebo telefonicky na číslo 545 176 136-7, v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
[BLANK LINE]

Časté dotazy k instalaci (instalace před 1. květnem 2005)

Účetního poradce nelze nainstalovat - chyba DOSX
Podsystém WIN16 nemohl přejít do chráněného režimu DOSX.EXE

Stejná chyba se může hlásit i alternativně: C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Problém se může projevit u uživatelů pracujících ve Windows 2000 nebo XP. Tento problém je způsoben zakázáním instalace DOSX v souboru AUTOEXEC.NT při spouštění systému Windows. Standardně se DOSX do paměti zavádí a tím jsou vytvořeny předpoklady pro úspěšnou instalaci Účetního poradce.

Doporučení:

V adresáři C:\Windows\System32, najdete soubor AUTOEXEC.NT. Tento soubor otevřete textovým editorem NOTEPAD.EXE nebo jiným editorem podobného typu (nepoužívejte WORD a podobné editory). Ujistěte se, zda je v souboru AUTOEXEC.NT následující řádek:

lh %SystemRoot%\system32\dosx

Pokud jsou před příkazem LH jiné znaky nebo příkaz REM, odstraňte je a soubor uložte. Změna se projeví po restartu Windows. Pokud na tento problém narazíte a nebudete si vědět rady, rádi Vám poskytneme telefonickou konzultaci k odstranění problému.

Proč se v přehledu právních oblastí objeví hodnota 0 Kb

Nulová hodnota se v přehledu právních oblastí objeví v případě, že aplikace byl již jednou instalován a instalace se provádí opakovaně. Pokud se instalace provádí poprvé, číslo v přehledu uvádí požadovanou diskovou kapacitu pro nainstalování příslušné právní oblasti v Kb. Při instalaci aktualizace se v přehledu uvádí rozdíl mezi velikostí dřívější a nově instalované verze právní oblasti (nově požadovaná disková kapacita v Kb).

Tvorba ikon po instalaci

Pro aplikaci verze 6 se vytváří pouze jedna ikona (modrý paragraf na šedém pozadí). Paralelně se instalují ikony pro verzi 5.8 (červeně zbarvené ikony ve tvaru otevřené knihy s diskem CD), které se vytvářejí pro každý projekt samostatně.

Instalace licence pro jeden počítač

Licenci pro jeden počítač doporučujeme instalovat na lokální disk uživatele do adresáře s názvem UP2003, například C:\UP2003. Pokud používáte starší verzi 5.8, nedoporučujeme aplikaci instalovat do složky "Program files".

Instalace síťové licence

Síťová instalace se provádí na server, doporučujeme používat adresář s obecným názvem například UP nebo LS. Po instalaci správce sítě vytvoří na stanicích ikony pro spustitelný modul QB6.EXE nebo QBW5.EXE. Při prvním spuštění programu na stanici doporučujeme ověřit správné nastavení cesty do adresáře, ve kterém je aplikace nainstalována, viz uživatelská příručka. Registrace verze 6 se provádí při prvním spuštění aplikace na stanici uživatele. Uživatelem vytvářené poznámky, záložky a dočasné soubory se zapisují do adresáře TEMP na stanici uživatele do podřízeného adresáře QB6.
Význam klíčů v registrech uvádí uživatelská příručka verze 6 s tím rozdílem, že vše co se psalo do LOCAL_MACHINE je nyní přesměrováno do CURRENT_USER.

Instalace na servery pracující pod staršími verzemi NOVELL

Při instalaci na takový server se přibližně v 90 % instalace objeví chyba -3. Chybu způsobuje požadavek instalace souboru s dlouhým jménem, což starší verze NOVELL neumožňují.

Doporučení:

Proveďte instalaci na libovolné stanici, která pracuje pod operačním systémem Windows 95 nebo vyšší verze. Nainstalovaný adresář překopírujte na server.
[BLANK LINE]

Chyby, na které můžete při instalaci narazit (instalace před 1. květnem 2005)

- 1 Neznámá chyba

Chyba může být způsobena poškozením disku CD. Zřejmě došlo k porušení při načítání jména souboru nebo jméno souboru je neznámé.

Doporučení:

Ukončete instalaci opětovně ji spusťte, nebo spusťte instalaci na jiném počítači. Pokud se instalace opakovaně nerozeběhne, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, zdarma Vám zašleme nový disk CD.

- 2 Nelze otevřít zdrojový soubor

Chyba může být způsobena poškozením disku CD.

Doporučení:

Ujistěte průzkumníkem nebo jiným správcem souborů, zda lze na disku CD zobrazit obsah hlavního adresáře a číst soubory. Ukončete instalaci opětovně ji spusťte, nebo spusťte instalaci na jiném počítači. Pokud se instalace opakovaně nerozeběhne, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, zdarma Vám zašleme nový disk CD.

- 3 Nelze otevřít výstupní soubor

Instalační program nemůže zapisovat instalované programy nebo data do počítače uživatele.

Doporučení:

 • Ověřte, zda lze na cílovém disku vytvořit adresář, do kterého systém instalujete.
 • Ověřte, zda není spuštěna aplikace, která používá právě instalované soubory, a proto je nelze přepsat.
 • Ověřte, zda v cílovém adresáři neexistují soubory, které systém sdílí nebo jiným způsobem brání v jejich přepsání.
 • Ověřte, zda Vaše uživatelská práva umožňují kopírování instalovaných souborů a jejich zápis na cílový disk.
Pokud nedokážete problém vyřešit vlastními silami, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

- 37 Přenos souboru byl ukončen

Chyba se obvykle generuje v situaci, kdy se instalační program snaží přepsat soubor uzamčený nebo sdílený jinou aplikací.

Doporučení:

Ujistěte se, zda na cílovém disku existuje právě kopírovaný soubor a lze jej vymazat. Pokud bude vymazání systémem odepřeno, zjistěte, zda soubor sdílí nebo uzamyká jiná aplikace a sdílení odstraňte. Po vymazání souboru opakjute instalaci. Pokud nedokážete problém vyřešit vlastními silami, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

- 38 Nedostatek místa na cílovém disku

Chyba se obvykle generuje v případě, že disk, na který se program instaluje, je plný.

Doporučení:

Pokud můžete, proveďte instalaci nan jiný disk ve Vašem počítači. V opačném případě se systémovými prostředky ujistěte, kolik je volného prostoru na cílovém disku, instalace požaduje maximálně 300 MB volného diskového prostoru. Uvolněte prostor na cílovém disku vysypáním koše, odinstalováním nepoužívaných programů nebo odstraněním nepoužívaných dat a opakujte instalaci.

- 51 Neúspěšná registrace knihovny DLL

Vaše uživatelská práva, kterými jste do počítače přihlášen, neumožňují registraci knihovny instalovaného programu.

Doporučení:

Ujistěte se, zda se do cílového adresáře úspěšně nainstalovala knihovna QB5OA.DLL a zda máte oprávnění pro její registraci, za současného nastavení byla registrace odepřena. Přihlašte se do počítače s adminstrátorskými právy nebo alespoň s právy na instalaci a registraci programů. Problém konzultujte s odborníkem, který spravuje Vámi používaný počítač.

-108 Nedostatek diskového prostoru

Chyba se obvykle generuje v případě, že disk, na který se program instaluje, je plný nebo nelze přesně určit jeho diskovou kapacitu.

Doporučení:

Pokud můžete, proveďte instalaci nan jiný disk ve Vašem počítači. V opačném případě se systémovými prostředky ujistěte, kolik je volného prostoru na cílovém disku, instalace požaduje maximálně 300 MB volného diskového prostoru. Uvolněte prostor na cílovém disku vysypáním koše, odinstalováním nepoužívaných programů nebo odstraněním nepoužívaných dat a opakujte instalaci.