[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Intranetová brána IntraGate pro Účetního poradce

Integrace Účetního poradce do lokální intranetové sítě uživatele.

IntraGate je nová verze prohlížecího programu, určená pro provozování v intranetových sítích firem a úřadů všech velikostí. Intranetem rozumíme aplikaci ověřených technologií používaných v síti Internet na privátní síti zákazníka. Nejznámější a nejúspěšnější z nich je technologie World Wide Web (WWW).
IntraGate lze jednoduchým způsobem integrovat do Vašeho stávajícího intranetového WWW serveru a významně tím rozšířit nabídku jeho služeb.
IntraGate vychází vstříc současnému trendu v budování informačních systémů, který se snaží přesouvat nejen data, ale i celé aplikace na server a jako klienty použít standardní prohlížeče WWW. Výhodou je výrazné snížení pracnosti správy a údržby informačního systému jako celku. Aplikace je jen na jednom místě (serveru) – tedy v dosahu administrátora. Přechod na novou verzi dat či aplikace je pak záležitostí okamžiku. O uživatelské klienty se není třeba starat – dnes jsou již standardní součástí operačního systému. Odpadá nutnost složité instalace a zaškolování pracovníků, tím výrazně klesají provozní náklady informačního systému (TCO – Total Cost of Ownership).
Prostřednictvím IntraGate Účetní poradce pro WWW nabízí koncovému uživateli klienta WWW jen nejpoužívanější funkce systému tak, aby nebylo nutné jej složitě zaškolovat a zůstala zachována přehlednost a jednoduchost použití. Pro začínající uživatele tím odpadají komplikace s ovládáním, které vychází ze zaběhnutého standardu. Pokročilí uživatelé mohou i nadále využívat všech vlastností a rozšířených funkcí prohlížeče pro Windows. Výhodou našeho řešení je společná datová základna pro všechna prostředí DOS, Windows a WWW.
IntraGate je určen pro Microsoft Internet Information Server provozovaný na platformě Windows NT. Jde o 32 bitovou ISAPI aplikaci, která přímo rozšiřuje schopnosti WWW serverů firmy Microsoft. Účetní poradce pro WWW je schopen multihreadingu, čímž umožňuje splnit nároky velkého počtu souběžně pracujících uživatelů a plně využít výkonu Vašeho serveru. Účetní poradce pro WWW je optimalizován pro prohlížeče čtvrté generace (MS Internet Explorer 4.x, Netscape Communicator), je však schopen pracovat i se staršími klienty. Pro starší klienty je možné na straně serveru zakazovat generování pokročilých funkcí HTML.

Technické údaje

Platforma

  • Windows 2003 Server
  • Windows 2000 Server
  • Windows NT Server – Internet Information Server 3,4 (Intel)
  • Windows NT Workstation – Peer Web Services 3,4 (Intel)
  • Windows 95, 98 – Personal Web Server
  • Vyšší typy

Klient

  • Libovolný prohlížeč WWW

Znaková sada

  • Windows 1250