[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]
[Ucetni poradce LOGO]

Účetní poradce TOP
a Účetní poradce profesionál EU

Vždy pro Vás chceme udělat ještě více než dříve a zvýšit užitnou hodnotu Účetního poradce, proto nabízíme zvýhodněné verze Účetního poradce:
  • Účetní poradce TOP, navíc obsahuje Mezinárodní regulaci účetnictví a daní, Účetní & daňovou judikaturu, Majetek a cenové předpisy, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Kapitálový trh.
  • Účetní poradce profesionál EU, rozšířená verze profesionál o Mezinárodní regulaci účetnictví a daní.
Jako poděkování za Vaši důvěru Vám nyní nabízíme zvýhodnění objednávek:
  • slevu 20 % na objednávky nových licencí Účetního poradce,
  • zdarma licenci Pracovně právního poradce (obsah), v hodnotě nejméně 6 764 Kč bez DPH, ke každé objednávce Účetního poradce,
  • objednáte-li si Účetní poradce profesionál EU nebo Účetní poradce TOP, ušetříte na každé čtvrtletní aktualizaci 811 - 3 016 Kč, podle rozsahu objednané licence.

Buďte také spokojeným uživatelem, objednávat můžete v našem internetovém obchodě.

Automatické aktualizace Účetního poradce

Každý uživatel se standardním připojením do sítě Internet nyní může využívat průběžných automatických aktualizací Účetního poradce a má stejné výhody jako dosud měli pouze uživatelé internetové verze. Účetní poradce v jeho počítači bude neustále aktuální. Popis instalace, ovládání a výklad častých dotazů najdete v technickém popisu automatických aktualizaceí po Internetu.
Podpora automatických aktualizací po Internetu u jednouživatelských licencí se standardně instaluje z CD Účetního poradce. Novinkou je podpora automatických aktualizací pro síťové instalace Účetního poradce a intranetových verzí. Více informací o programovém vybavení pro automatické aktualizace najdete v bulletinu INFO Účetní poradce 4/2007 nebo v technickém popisu aplikace automatických aktualizaceí po Internetu.

IntraGate 32 i 64-bit pro W8

Na distribučním CD Účetního poradce k 1.8.2013 je v adresáři „Intragate“ umístěna nová verze IntraGate 5.9 určená pro Windows Server 2008 a 2008 R2. Součástí nové instalace je i příručka s podrobným návodem, jak produkt instalovat ve verzi 32-bit a 64-bit). Příručka obsahuje pokyny pro vzorovou instalaci IntraGate včetně QBUpdateClientService – služby zajišťující pravidelnou automatickou aktualizaci dat. Popis je určen pro 32-bit i 64-bit verzi zmíněných OS v anglické i české jazykové mutaci pro Windows Server 2008 se SP2, Windows Server 2008 R2 se SP1. Svým charakterem a způsobem podání je příručka určena pro administrátory systémů, předpokládá znalost OS, webového serveru IIS a související terminologie. Celý postup instalace, uvedený v příručce, vyžaduje použití účtu s administrátorskými právy, nejlépe účtu Administrator.
[Ucetni poradce LOGO]

Služby pro každého uživatele

Účetní poradce má tisíce dlouholetých uživatelů, pro které se neustále snažíme zdokonalovat nejenom software a obsah, ale i související služby. Výrobce programu Účetní poradce, softwarová společnost MP-Soft, a.s. Brno, poskytuje každému uživateli, kromě pravidelných aktualizací na médiu, celý komplex dalších služeb. Uživatel, který pravidelně čtvrtletně odebírá aktualizace Účetního poradce na médiu, má doplňkové služby zdarma. Kliknutím ZDE, získáte podrobnosti o doplňkových službách.

Internetová verze na www.ucetniporadce.cz

Internetová verze Účetního poradce je přístupná na adrese www.ucetniporadce.cz.
Každý uživatel Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, který odebírá pravidelné čtvrtletní aktualizace šířené na médiu, získává zdarma přístup k internetové verzi v rozsahu zakoupené licence. Například, uživatel Účetního poradce standard získá kódy pouze pro přístup k Účetnímu poradci, uživatel Účetního poradce profesionál a modulu Majetek získá dva kódy, jeden pro přístup k Účetnímu poradci a jedno pro přístup k modulu Majetek. Internetová verze je přístupná na adrese www.ucetniporadce.cz.
[LOGO - ÚDJ]

Účetní & daňová judikatura

Účetní & daňová judikatura obsahuje systematicky tříděná, redakčně zpracovaná a právními větami vybavená rozhodnutí českých soudů v těchto závažných oblastech našeho právního řádu. Je doplňována též vybranými rozhodnutími Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu ve věcech účetnictví a daní, která vycházejí z přirozenoprávních principů, více >>>.

Mezinárodní regulace účetnictví a daní

Modul představuje unikátní elektronickou publikaci v oblasti Evropských směrnic, nařízení, dále standardů a pravidel vydávaných zejména evropskou exekutivou a různými nadnárodními institucemi včetně jejich interpretací a praktických aplikací. Tam, kde se vyžaduje licence, se nejedná o oficiální překlady.
Modul je členěn podle jednotlivých regulačních pravidel na IAS, zahrnuje průběžné aktualizace a také interpretace SIC, IFRS, kde se připojují interpretace IFRIC. Dále jsou uváděna mezinárodní regulační pravidla nebo pravidla z vybraných zemí, zejména z Evropské unie, a normy ES/EU, především relevantní směrnice a nařízení, více >>>.