[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE
slevy, služby, výhody

Slevy

[Ucetni poradce LOGO] Jako poděkování za Vaši důvěru Vám nyní nabízíme zvýhodnění objednávek:
  • slevu 20 % na objednávky nových licencí Účetního poradce,
  • zdarma licenci Pracovně právního poradce (obsah), v hodnotě nejméně 6 764 Kč bez DPH,
    ke každé objednávce Účetního poradce,
  • objednáte-li si Účetní poradce profesionál EU nebo Účetní poradce TOP, ušetříte na každé čtvrtletní aktualizaci 811 - 3 016 Kč, podle rozsahu objednané licence.
Buďte také spokojeným uživatelem, objednávat můžete v našem internetovém obchodě.


Automatické aktualizace Účetního poradce začínají v srpnu 2007

[Ucetni poradce LOGO] Automatické aktualizacé po Internetu může využít každý uživatel Účetního poradce se standardním připojením do sítě Internet. Uživatel Účetního poradce má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Účetního poradce byla stejně aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních předpisech na straně internetové verze Účetního poradce, tato změna se promítne se zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující na svém počítače je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Touto technologií lze aktualizovat metodiku, právní předpisy
v plném rozsahu bez omezení, ale také potřebné programové vybavení. Každý uživatel se nyní může sám rozhodnout, zda bude i nadále využívat současný systém aktualizací šířených na médiu CD ROM nebo si nainstaluje podporu automatických aktualizací z internetové verze.


Účetní poradce TOP a Účetní poradce profesionál EU

[Ucetni poradce LOGO] Pravidelné aktualizace, spolehlivost, vysoká kvalita, tradice, odborné zázemí, nadstandardní služby, to vše jsou u Účetního poradce samozřejmostí. Vždy pro Vás chceme udělat ještě více než dříve
a zvýšit užitnou hodnotu Účetního poradce, proto nabízíme zvýhodněné verze Účetního poradce:
  • Účetní poradce TOP, navíc obsahuje Mezinárodní regulaci účetnictví a daní, Účetní & daňovou judikaturu, Majetek a cenové předpisy, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Kapitálový trh.
  • Účetní poradce profesionál EU, rozšířená verze profesionál o Mezinárodní regulaci účetnictví a daní.Novinky v obsahu pravidelné aktualizace k 1.8.2007

Aktualizace k 1.8.2007 obsahuje novinky v právních předpisech a metodice. Podrobnosti najdete v jednotlivých přehledech:


Služby pro každého uživatele

[Ucetni poradce LOGO] Účetní poradce má tisíce dlouholetých uživatelů, pro které se neustále snažíme zdokonalovat nejenom software a obsah, ale i související služby. Výrobce programu Účetní poradce, softwarová společnost MP-Soft, a.s. Brno, poskytuje každému uživateli, kromě automatických aktualizací po Internetu nebo pravidelných aktualizací na médiu, celý komplex dalších služeb. Uživatel, který využívá automatických aktulizací po Internetu nebo pravidelně čtvrtletně odebírá aktualizace Účetního poradce na médiu, má doplňkové služby zdarma. Kliknutím ZDE, získáte podrobnosti
o doplňkových službách.


Internetová verze na www.ucetniporadce.cz

Každý uživatel Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, který odebírá pravidelné čtvrtletní aktualizace šířené na médiu, získává zdarma přístup k internetové verzi v rozsahu zakoupené licence. Například, uživatel Účetního poradce standard získá kódy pouze pro přístup k Účetnímu poradci, uživatel Účetního poradce profesionál a modulu Majetek získá dva kódy, jeden pro přístup k Účetnímu poradci a jedno pro přístup
k modulu Majetek. Internetová verze je přístupná na adrese www.ucetniporadce.cz.


Účetní & daňová judikatura

[LOGO - ÚDJ] Účetní & daňová judikatura obsahuje systematicky tříděná, redakčně zpracovaná a právními větami vybavená rozhodnutí českých soudů v těchto závažných oblastech našeho právního řádu. Je doplňována též vybranými rozhodnutími Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu ve věcech účetnictví a daní, která vycházejí z přirozenoprávních principů, více >>>.
Mezinárodní regulace účetnictví a daní

Modul představuje unikátní elektronickou publikaci v oblasti Evropských směrnic, nařízení, dále standardů
a pravidel vydávaných zejména evropskou exekutivou a různými nadnárodními institucemi včetně jejich interpretací a praktických aplikací. Tam, kde se vyžaduje licence, se nejedná o oficiální překlady.
Modul je členěn podle jednotlivých regulačních pravidel na IAS, zahrnuje průběžné aktualizace a také interpretace SIC, IFRS, kde se připojují interpretace IFRIC. Dále jsou uváděna mezinárodní regulační pravidla nebo pravidla z vybraných zemí, zejména z Evropské unie, a normy ES/EU, především relevantní směrnice
a nařízení, více >>>.