[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Odpovědi na časté dotazy uživatelů k verzi 6


Komplikace s operačním systémem a Internet Explorerem

Technické požadavky aplikace verze 6

  • 32 bitová aplikace,
  • počítače s frekvencí nejméně 800 - 1000 Mhz,
  • operační paměť nejméně 128 MB,
  • operační systéme WINDOWS 2000 a vyšší,
  • Internet Explorer 6 a vyšší verze

Nezobrazuje se čeština v paragrafovém obsahu nebo textu předpisu

Jiná nelokalizovaná aplikace změnila nastavení kódování v IE nebo jste si sami změnili toto nasdtavení v IE.

Doporučení:

Nainstalujte si aktualizaci s nejnovějším stavem dat, kde při spuštění programu probíhá test nastavení kódování, případně se změní.
V případě, že Váš problém nebude instalací odstraněn, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Byl detekován nepodporovaný OS, program nebude spuštěn

Pokus o spuštění programu v prostředí operačního systému, který není podporován.

Doporučení:

Ujistěte se, zda Váš počítač pracuje pod operačním systémem Windows 2000, XP nebo vyšší verzí. Pokud používáte jiný operační systém, vyžádejte si od výrobce starší aplikace verze 5.8, standardně se již z CD neinstaluje.
Pokud operační systém odpovídá technickým podmínkám, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Závislost aplikace na Internet Exploreru 6 nebo vyšší verzi

Aplikace verze 6 je spustitelná, pokud má uživatel nainstalovaný Internet Explorer 6 nebo vyšší verzi. Jestliže je v počítači uživatele nainstalována starší verze IE, v aplikaci se omezí určité funkce, například dohledávání změn u novelizovaných předpisů, vyznačení výskytů při globálním hledání, možnosti tisku apod. K omezení funkčnosti dochází z důvodu sdílení některých knihoven systému Windows aplikací verze 6 a IE současně. Starší verze knihoven neobsahují podporu pokročilých funkcí.

Doporučení:

Stáhněte si a nainstalujte Internet Explorer 6, program je zdarma ke stažení na stránkách firmy Microsoft (www.microsoft.cz) nebo je k dispozici na mnoha volně šířených propagačních CD discích.

Chyby nastavení a běhu aplikace

Chyba při inicializaci adresáře

Při startu programu nebyl nalezen adresář s daty.

Doporučení:

Místo aplikace se zobrazí pouze dialog "Možnosti", ve kterém lze změnit nastavení adresáře. Před změnou nastavení si ověřte, ve kterém adresáři je aplikace nainstalována. Pokud se Vám nastavení nepodaří změnit, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Aplikace musí být po změně nastavení restartována

Zpráva se generuje po změně adresáře v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Adresáře".

Doporučení:

Potvrďte upozornění kliknutím myší a vyčkejte na restart aplikace.

Nebyl nalezen žádný projekt - nejspíš chybně nastavený adresář

Chyba se generuje, pokud je chybně nastaven adresář s datovými soubory.

Doporučení:

Ověřte nastavení adresáře v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Adresáře". Pokud nastavení nebude souhlasit se skutečným umístěním aplikace na disku, nastavení opravte a uložte, po změně nastavení je nutné aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud nastavení adresáře bude souhlasit se skutečností, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nebyl nalezen žádný projekt

Nejspíš bude chybně nastavený adresář nebo používáte více projektů a každý z nich máte nainstalovaný do jiného adresáře.

Doporučení:

Ujistěte se, do kterého adresáře jste aplikaci nainstalovali. Tuto skutečnost si ověříte pomocí funkce "Najít" v nabídce "Start" systému Windows, hledejte program QB6.EXE. Hledání by mělo najít pouze jeden výskyt každého z uvedených souborů. Najdete-li více výskytů, pak Vám doporučujeme aplikaci odinstalovat, adresáře, které se neodinstalují vymazat prostředky Windows a instalaci provést znovu. Využíváte-li více projektů (například Účetní poradce a jeho rozšiřující moduly, nebo Legislativu školy a Účetní poradce), všechny projekty instalujte do jednoho adresáře. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se přečíst stav při startu

Z registrů Windows nebo adresáře TEMP se nepodařilo přečíst nastavení aplikace, které se zapisuje vždy při jejím ukončení.

Doporučení:

Ukončete aplikaci, klikněte pravým tlačítkem myši na spouštěcí ikoně a do položky "Cíl" ve složce "Zástupce" na konec řádku doplňte mezeru a text "/RESET". Spusťte z této ikony znovu aplikaci, nastavení se uvede do základního stavu. Pokud základní nastavení nebude souhlasit se skutečným umístěním aplikace na disku, nastavení opravte a uložte. Dále doporučujeme vymazat adresář pro dočasné soubory "...\TEMP\QB6\TEMP", ke kterému si cestu zjistíte přímo z aplikace: Projekt/Možnosti/Adresáře. V opačném případě kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se zapsat stav při ukončení

Do registrů Windows nebo do adresáře TEMP se nepodařilo zapsat nastavení aplikace a historie prohlížení.

Doporučení:

Ověřte, zda existuje adresář TEMP uvedený v nastavení aplikace (nabídka "Projekt", složka "Možnosti", položka "Adresáře") a zda je v tomto adresáři zaspán libovolný soubor s datem odpovídajícím nastavení systému. Pokud je nastavení správné a existuje v adresáři TEMP alespoň jeden soubor, ověřte zda není disk plný. V každém případě doporučujeme restartovat počítač, mohlo dojít k jinému technickému selhání. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nepodařilo se vytvořit soubor

Chyba může být způsobena různými vlivy technické nedostatečnosti nebo selhání.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je dostatek místa na disku, který se používá pro zápis přechodných souborů, záložek a poznámek. Pokud je na disku málo místa, vymažte obsah adresáře ...\TEMP\QB6\TEMP. Pokud vzmazání souborů nepomůže, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nedostatek paměti

Doporučení:

Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Interní chyba .....

Doporučení:

Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Problémy s tiskem

Nepodařilo se nastavit vzhled stránky, možná není nainstalována tiskárna

Chyba se generuje při formátování textu pro tisk.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je v systému nainstalována tiskárna a ověřte si její stav. Vyzkoušejte na tiskárně vytisknout zkušební stránku. Pokud bude tiskárna nainstalována a tisk zkušební stránky bude v pořádku, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

V tisku není zvýrazněný nově vložený text u novelizovaných předpisů

Spusťte Internet Explorer, v nabídce "Nástroje" zvolte "Možnosti Internetu", dále zvolte záložku "Upřesnit", v nabídce "Nastavení" vyhledejte položku "Tisk" a zaškrtněte "Tisknout barvy a obrázky na pozadí".

Problémy s licenčními kódy

Chybné licenční číslo nebo kód

Pro projekt, který se pokoušíte otevřít neexistuje licenční číslo nebo kód, nebo licenční soubor byl porušen.

Doporučení:

Ověřte si v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Licence", zda v seznamu licencí existuje licenční číslo k projektu, se kterým hodláte pracovat. Pokud číslo existuje, vyzkoušejte aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud číslo neexistuje, doplňte je do seznamu z licenční kartičky, která je součástí každé nové instalace nebo aktualizace k 1. únoru kalendářního roku. Jestliže selže i opakovaný pokus o otevření projektu, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chybí datový klíč ke zvolenému modulu

Pro projekt, který se pokoušíte otevřít neexistuje datový kód, nebo licenční soubor byl porušen.

Doporučení:

Ověřte si v nabídce "Projekt", položka "Možnosti", složka "Licence", zda v seznamu datové klíče existuje datový klíč k projektu, se kterým hodláte pracovat. Pokud klíč existuje, vyzkoušejte aplikaci ukončit a znovu spustit. Pokud kód neexistuje, doplňte je do seznamu z licenční kartičky, která je součástí každé nové instalace nebo aktualizace k 1. únoru kalendářního roku. Jestliže selže i opakovaný pokus o otevření projektu, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Kontrola úplnosti instalace - test integrity

Test integrity byl přerušen

Probíhá vždy automaticky při startu aplikace. Pokud v průběhu testu dojde k chybě, kontaktujte výrobce.

Doporučení:

Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Výsledky kontroly jsou uloženy do souboru .....

V průběhu testu integrity dat se výsledky kontroly zapisují do souboru s názvem CRCFILE.TXT, který se ukládá do adresáře ....\TEMP\QB6\POZNAMKY.

Doporučení:

Jestliže narazíte na chybu v datech (nelze otevřít projekt, program nehledá apod.), proveďte pošlete výsledek testu integrity dat výrobci na email: mp-soft@mp-soft.cz. Váš soubor podrobíme analýze a sdělíme Vám, jak chybu odstranit.

Nepodařilo se zapsat soubor.....

V průběhu testu integrity dat se výsledky kontroly zapisují do souboru s názvem CRCFILE.TXT, který se ukládá do adresáře ....\TEMP\QB6\POZNAMKY, soubor se nepodařilo vytvořit.

Doporučení:

Příčinou chyby může být nedostatek místa na disku nebo jste přihlášen jako uživatel, který nemá oprávnění vytvářet na disku soubory apod. Ověřte si uvedené příčiny u svého správce počítače, případně příčinu odstraňte. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Globálního hledání slov a slovních spojení

Nebyl nalezen žádný výskyt

V globálním hledání jste zadali slovo, část slova nebo slovní spojení, které nebylo nalezeno.

Doporučení:

Ujistěte se, zda je hledaný výraz zadán dle pravidel a je reálný. Upravte hledaný výraz a opakujte hledání.

Chybně zadané datum nebo datumový interval

V dialogu globálního hledání byla zaškrtnuta volba "Data" a do políčka "Platnost kapitoly" byl zadán časový interval v neplatném formátu.

Doporučení:

Opravte časový interval na platný formát: "OD dd.mm.rrrr DO dd.mm.rrrr" a ověřte, zda je interval logický. Chyba se přestane generovat pokud zrušíte zaškrtnutí volby "Data". Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chyba při hledání

Nepředvídatelná chyba globálního hledání.

Doporučení:

Zkontrolujte, zde výraz který hledáte je reálný a odpovídá pravidlům hledání popsaným v uživatelské příručce. Je-li výraz v pořádku, spusťte funkci "Kontrola integrity dat" (v nabídce "Projekt"). Ohlásí-li kontrola chybu, zašlete soubor CRCFILE.TXT výrobci prostřednictvím e-mail, aby bylo možné závadu analyzovat. Nevíte-li si rady kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Otevírání datových souborů

Chyba při čtení souboru

Soubor, který se aplikace snaží otevřít nelze přečíst.

Doporučení:

Ověřte si, zda máte oprávnění ke čtení souboru, pokud ne, upravte nastavení přístupových práv. Další příčinou chyby může být skutečnost, že soubor je porušen. Pro zjištění, zda je soubor porušen, spusťte funkci "Kontrola integrity dat" (v nabídce "Projekt"). Ohlásí-li kontrola chybu, proveďte novou instalaci aplikace. Pokud se chyba novou instalací neodstraní zašlete soubor CRCFILE.TXT výrobci prostřednictvím e-mail, aby bylo možné závadu analyzovat. Kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chybná verze souboru .....

Snažíte se otevřít soubor starší verze, který není kompatibilní s aktuální verzí prohlížecího programu.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a následně vymažte adresář, ve kterém byla aplikace nainstalována. Proveďte novou instalaci.

Soubor ..... není souborem pro QuickBook

Snažíte se otevřít soubor starší verze, který není kompatibilní s aktuální verzí prohlížecího programu, nebo je soubor porušen.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a následně vymažte adresář, ve kterém byla aplikace nainstalována. Proveďte novou instalaci.

Nelze pracovat s definicí dat .....

Instalace aplikace je z největší pravděpodobností neúplná nebo není provedena standardním způsobem.

Doporučení:

Odinstalujte aplikaci a vymažte adresář, ve kterém byla instalace provedena. Nainstalujte znovu. Bude-li problém trvat, kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Chyby při otevírání odkazů

Nelze otevřít žádný odkaz v textovém okně vpravo - krok 1

Kliknete-li v pravém okně na jakýkoli odkaz, nic se nestane, neotevře se žádná další stránka.

Doporučení:

Přeinstalujte Internet Explorer, máte poškozené jeho knihovny. Přeinstalaci lze provést ze sítě Internet, IE je volně ke stažení na stránkách www.microsoft.cz. Pokud si nevíte s přeinstalací rady, rádi Vám poradíme telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Nelze otevřít žádný odkaz v textovém okně vpravo - krok 2

Kliknete-li v pravém okně na jakýkoli odkaz, nic se nestane, neotevře se žádná další stránka a předchozí řešení Vám nepomohlo. Problém zřejmě dělá chyba ActiveX. Požádejte správce Vašeho počítače o editaci klíče regsitrů: "Počítač/HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones". V uvedeném klíči by mělo být pět položek "0", "1", "2", "3" a "4". Pokud je před položkou "0" ještě nějaký jiný řádek, symbol nebo jenom odrážka bez znaku, vymažte ji prosím. Po vymazání prosím ověřte funkčnost aplikace.

Doporučení:

Pokud si nevíte s editací registru rady, rádi Vám poradíme telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz.

Požadovaná kapitola neexistuje

Snažíte se otevřít kapitolu uloženou v modulu, který není součástí Vámi zakoupené licence nebo se modul instaluje volitelně a nebyl naisnatlován.

Doporučení:

Proveďte novou instalaci a v instalačním programu zaškrtněte všechny nabízené právní oblasti. Pokud problém bude trvat kontaktujte výrobce telefonicky na číslech +420 545 176 136-7 nebo prostřednictvím e-mail: mp-soft@mp-soft.cz. Ověřte si zda soubor, který nelze otevřít je součástí Vaší licence nebo zda se instaluje volitelně.

Automatické stahování aktualizací

Program při spuštění hlásí, že data nejsou aktuální

Tato zpráva se objeví v případě, že v uplynulých 30 dnech se do vašeho počítače nepřenesla žádná nová data. Pokud automatické aktualizace nevzužíváte, doporučujeme tuto funkci programu vypnout: projekt/Možnosti/Ostataní/Kontrola aktuálnosti datového obsahu. Pokud automatické aktualizace používáte, je problém v jejich nastavení nebo jiná chyba. Kontaktujte prosím výrobce nejprve ohledně ověření vaší licence, viz doporučení.

Doporučení:

Ověřte si rozsah a platnost Vaší licence zadáním licence do ověřovacího formuláře na www.mp-soft.cz nebo licenční číslo zašlete na e-mail mp-soft@mp-soft.cz. Licenční číslo ověříme a navrhneme řešení Vašeho problému.

Při aktualizaci došlo k chybám, pro UPDATE nebyla nalezena žádná platná licence

Příčinou tohoto chybového hlášení může být ukončení platnosti licence nebo překročení jejího rozsahu. Platnost licence může být ukončena na Vaši žádost nebo automaticky, pokud neuhradíte pravidelnou platbu
za aktualizaci, případně předplatné aktualizací a následně nereagujete na související korespondeci.
K překročení rozsahu licence může dojít v okamžiku, když si program nainstalujete do více počítačů než povoluje rozsah Vámi zakoupené licence a v instalaci si povolíte automatické aktualizace. Více o rozsahu licence najdete v bulletinu INFO Účetní poradce 1/2008.

Doporučení:

Ověřte si rozsah a platnost Vaší licence zadáním licence do ověřovacího formuláře na www.mp-soft.cz nebo licenční číslo zašlete na e-mail mp-soft@mp-soft.cz. Licenční číslo ověříme a navrhneme řešení Vašeho problému.

Můj počítač si nemůže aktualizaci stáhnout, zobrazuje se zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.."

V odpovědi na tento dotaz je nutné nejprve vysvětlit princip procesu automatických aktualizací. Proces je koncipován jako plně automatický, fungující nezávisle na uživateli. Pokud si uživatel proces nainstaluje a následně aktivuje v prohlížecím programu (Projekt/Možnosti/Ostatní/Aktualizace na pozadí zapnuta), pak se aktualizace provede v okamžiku, kdy dojde ke shodě počítače uživatele a aktualizačního serveru. Na straně počítače musí být splněna podmínka připojení do sítě Internet, dostatečná volná kapacita disku a vytížení počítače maximálně na 30 %. Na straně serveru musí být volná pozice pro připojení, paralelně se vždy aktualizace přenášejí pouze do určité skupiny počítačů. Pokud je skupina naplněna, připojit se nelze a počítač uživatele musí čekat, až se uvolní místo.
Zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.." se objeví při pokusu o spuštění aktualizací kliknutím na "Start" nebo "Test spojení" v lokální nabídce procesu (klik pravým tlačítkem na ikoně procesu = objeví se nabídka).
Další příčinou zobrazení uvedené zprávy je překročení povoleného rozsahu licence. Například, pokud vlastník licence pro jeden počítač má Účetního poradce nainstalovaného do více počítačů, aktualizační server považuje za splnění aktualizace přenos do prvního počítače, který se přihlásí. Přenos do dalšího počítače může být odmítnut právě touto zprávou.

Doporučení:

Nechávejte počítač déle zapnutý, aby měl více příležitostí připojit se k aktualizačnímu serveru. Mezi nejvíce frekventované denní hodiny patří 6-14 hodin. Máte-li pochybnosti o funkci automatických aktualizací, pošlete licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, zjistíme aktuální stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč se aktualizace nestáhne hned po startu počítače?

Odpověď vychází z předchozího výkladu. Aktualizace se stáhne v okamžiku, kdy jsou splněny základní podmínky pro přenos a dojde ke shodě mezi počítačem uživatele a aktualizačním serverem.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se k aktualizačnímu serveru. Přenos aktualizace může trvat řádově minuty až desítky minut, podle rozsahu právě aktualizovaných dat.

Na ikoně QBUpdate se zobrazí "Na serveru není nic nového"

Aktualizační klient ve Vašem počítači si ověřuje stav serveru v pravidelných intervalech. Pokud jsou data na serveru shodná s obsahem Vašeho počítače, pak se zobrazí tato zpráva.

Doporučení:

Máte-li pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení, pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč v programu vidím dřívější stav, když se aktualizace provedla?

Přenos aktualizace do Vašeho počítače má dvě navazující fáze, první – přenos dat z aktualizačního serveru do počítače uživatele, druhá – instalace dat ve Vašem počítači. Data se nainstalují až v okamžiku, že došlo k přenesení všech nových dat. Je možné, že přenos ještě neskončil a bude pokračovat.

Doporučení:

Pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav přenesených dat a sdělíme Vám výsledek.>

Proč se vymažou automatické aktualizace, když musím přeinstalovat program?

Instalaci provádíte z disku CD, kde jsou data vztažena k datu uzávěrky aktualizace šířené na médiu. Data z CD přepíší novější data, která se Vám přenesla do počítače prostřednictvím Internetu.

Doporučení:

Instalujte z CD co nejméně, jen v nezbytných případech.

Objeví se zpráva "aktualizace byla přerušena"

Jedná se o velmi častý jev, zejména u ADSL připojení do sítě Internet, ale nejenom u těchto, způsobený výpadky v připojení do sítě. Výpadkům v síti bohužel zabránit nelze, jsou průvodním jevem každého připojení. Aktualizační klient je na tuto situaci připraven, přenos aktualizace se sice přeruší, ale dojde ke ztrátě pouze posledního přenášeného bloku, což je zanedbatelná část aktualizovaných dat. Jakmile bude připojení do sítě obnoveno a dojde ke shodě mezi počítačem a aktualizačním serverem, aktualizace se automaticky znovu spustí a přenos naváže v místě, kde byl přerušen.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se znovu k aktualizačnímu serveru.

Nainstaloval jsem si program a od té doby neustále probíhají aktualizace a dokončení se odhaduje řádově na desítky hodin.

Zřejmě se jedná o pomalé připojení do sítě Internet, pro které proces automatických aktualizací není prioritně určen. Automatické aktualizace budou fungovat i na pomalém připojení, ale je nutné počítat s delšími dobami přenosu.

Doporučení:

Nechejte počítač co nejdéle zapnutý, třeba i přes noc, aby měl dostatek času na přenos dat. Pokud počítač vypnete, proces aktualizací sice při příštím zapnutí naváže, ale mezitím mohou být data nahrazena novou verzí, vše se automaticky vymaže a přenos začne znovu. Vám jako uživateli se to potom jeví jako nekonečný proces. Dále doporučujeme nastavit v „Nastavení“ „Pomalé připojení na Internet“, přenášené bloky se zmenší a přenos bude rychlejší.

Mohu pracovat s Účetním poradcem, když se stahují aktualizace?

Ano, aktualizace se stahují do přechodného adresáře. Instalace nových dat se provádí vždy při spuštění Účetního poradce, ne za běhu aplikace.

Nainstaloval jsem si automatické aktualizace, proces se spustí vždy při startu počítače, provede aktualizaci a zůstane spuštěn. Není to zbytečné?

Automatické aktualizace jsou procesem, který běží po celou dobu práce počítače a i když je zdánlivě nečinný, v pravidelných intervalech ověřuje stav serveru. Nároky procesu na výkon počítače a paměť jsou minimální. Pro Vás jako pro uživatele, je výhodné a pohodlné, aby proces běžel, zjišťoval stav dat nezávisle na Vás a informoval Vás v okamžiku, že je něco nového.