[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Účetní & daňová judikatura

[LOGO - UDJ] Účetní & daňová judikatura obsahuje systematicky tříděná, redakčně zpracovaná a právními větami vybavená rozhodnutí českých soudů v těchto závažných oblastech našeho právního řádu. Je doplňována též vybranými rozhodnutími Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu ve věcech účetnictví a daní, která vycházejí z přirozenoprávních principů.

Základní část tvoří USTÁLENÁ JUDIKATURA, jejímž zdrojem je Sbírka Orac - daňová a jejíž právní závěry (právní věty) jsou opřeny o autoritu členů redakční rady této sbírky a nakladatelství Orac, jako předního vydavatele judikatorní literatury v České republice. Do této části jsou zahrnuta rovněž rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Nadstandardní část tvoří PRŮBĚŽNÁ JUDIKATURA, v jejímž rámci jsou uváděna další rozhodnutí českých soudů ve věcech účetnictví a daní. Tuto část doplňuje bilingvní judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Garantem systematického doplňování a rozšiřování Účetní & daňové judikatury ve vztahu k potřebám praxe, výuky i teoretického bádání je Metodická sekce Svazu účetních ČR.

K 1. únoru 2011 je modul doplněn o další novinky, viz přehled.

Obsah Účetní & daňové judikatury


Dodávky modulu a cenové podmínky

Modul si můžete od 15. října 2001 zakoupit na médiu nebo používat jeho on-line internetovou verzi na adrese www.ucetniporadce.cz. Užívání modulu Účetní & daňová judikatura se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu uživatelů, viz následující tabulka (z licence M1 lze provést instalaci pouze na jeden počítač a nepracuje v síti; z licence M2 lze provést instalaci do sítě pro 2 uživatele nebo na 2 počítače; z licence M5 lze provést instalaci do sítě pro 5 uživatelů nebo na 5 počítačů; z licence M10 lze provést instalaci do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 počítačů; z licence M15 lze provést instalaci do sítě pro 15 uživatelů nebo na 15 počítačů atd.)

Licence M1 M2 M5 M10 M15 vyšší
licence
Účetní & daňová judikatura 4 205Koupit 6 250Koupit 8 270Koupit 14 340Koupit 20 915Koupit á 1 360*)
Aktualizace 1x za čtvrt roku 1 380Koupit 2 000Koupit 2 580Koupit 4 400Koupit 6 360Koupitá 440*)
Demonstrační verze zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Uvedené ceny neobsahují DPH a expediční náklady ve výši 60,- Kč/zásilka.