Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GDPR GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti MP-Soft, a.s., IČO: 44014040, se sídlem Příkop 843/4, 604 16 Brno („Správce“).

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

  • E-mailová adresa,
  • Telefonní číslo,
  • Jméno,
  • Příjmení,

uděluji za účelem zpracování mého dotazu zadaného prostřednictvím kontaktního formuláře na www.mp-soft.cz, a to na dobu 6 měsíců.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.  Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

  • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek)
  • MP-Soft, a.s. (vlastník webových stránek)
  • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

MP-Soft, a.s.

Příkop 843/4

604 16

Brno

mp-soft@mp-soft.cz

+420 545 176 136

Login